wz
 

Abecední přehled zajímavých míst a výtvorů
přírody a člověka v ČR

C
Cahnov-Soutok   Cornštejn   Cvilín
 

 Cahnov-Soutok (mapa): Pravidelně zaplavovanou nivu při soutoku Moravy a Dyje na hranici Moravy, Slovenska a Rakouska porůstají rozsáhlé lužní lesy pralesovitého charakteru, protkané četnými říčními rameny a tůněmi. Rostou tu listnaté stromy, hlavně duby a jasany, staré i více než 300 let, vyskytuje se tu vzácná květena i chráněné druhy živočichů. Nejcennější části lužního lesa jsou chráněny v národní přírodní rezervaci Cahnov-Soutok.
 

 Cornštejn (mapa): Velké zříceniny gotického hradu na skalnatém ostrohu nad výrazným dyjským meandrem, dnes zaplaveným vodami Vranovské přehrady (viz také). Vzhled této mohutné pevnosti, jednoho z nejlépe opevněných hradů na Moravě, se formoval od počátku 14. do konce 15. století. Po připojení k Bítovu v roce 1576 ztratil Cornštejn sídelní funkci a už v roce 1612 se uvádí jako pustý.
 

 Cvilín (mapa): Mohutná zřícenina gotického hradu ze druhé poloviny 13. století se tyčí na Zadním Cvilínském kopci (423 m n.m.) nedaleko Krnova v místech pravěkého hradiska z doby 1000 až 750 let před naším letopočtem. Ještě ve 30. letech 16. století bylo zesíleno opevnění, pak objekt sloužil jako lovecký hrádek. Definitivně byl opuštěn po třicetileté válce; viz také Rozhledna Cvilín (mapa).
 

Č
Čáslav   Častolovice   Čečovice   Čechy pod Kosířem   Čejkovice   Čeňkova Pila   Čerchov   Černá Studnice   Černé a Čertovo jezero   Černín   Černohorské rašeliniště   Černvír   Čertova stěna   Čertova zeď   Čertovy hlavy   Čertovy skály   Čertyně   Červená Lhota   Červené blato   Červený Hrádek   Červený Újezd   České Budějovice   Česká Třebová   Český Brod   Český Dub   Český Krumlov   Český Šternberk

 

 Čáslav (mapa): Kostel sv. Petra a Pavla - je zajímavý především nálezem části lidské lebky a dalších kostí ve výklenku pod věží v roce 1910, které odborníci přisoudili Janu Žižkovi. Trojlodní svatyně se stavěla od 13. do 16. století. Otakarova věž - historické jádro Čáslavi s mimořádně velkým náměstím (245x100 m) chránilo jedno z nejstarších městských opevnění u nás. Bylo vybudováno ve 2. polovině 13. století, mívalo tři brány a polokruhové bašty. Dochovala se z něj asi třetina - dva pásy hradeb na jižní a západní straně a válcová Otakarova věž. Toulavá kamera Čt: Čáslav  Čáslav II.  Zemědělské muzeum Čáslav, reportáž č. I.  Zemědělské muzeum Čáslav, reportáž č. II.  Gotický hrad v Čáslavi.
 

 Častolovice, viz také (mapa): Na okraji podhorského městečka pod soutokem Bělé a Kněžné se mezi stromy ukrývá půvabný zámek, vystavěný na přelomu 16. a 17. století, od roku 1694 majetek Šternberků. Při úpravách zámku po roce 1900 byly restaurovány vzácné fresky na nádvoří, zobrazující výjevy ze starého Říma, římské císaře a bitevní scénu. Rozlehlý zámecký park přechází v oboru, v níž žije stádo bílých daňků a pštrosi emu. V obci stojí pozdně barokní kostel sv. Víta z let 1770-1775 a kaple sv. Máří Magdalény z roku 1580. Zajímavým technickým dílem je vodní náhon ze 14. století.  Zpět
 

 Čečovice, viz také (mapa): Na malé vyvýšenině na okraji nevelké obce na Domažlicku, na místě slovanského pohřebiště z 10.-11. století byl v 2. polovině 14. století postaven pozoruhodný gotický kostel sv. Mikuláše z neomítaných cihel, vyzdobený zajímavými kamenickými detaily. Neobvyklá svatyně byla v letech 1717-1724 doplněna o barokní věž (galerie) a v 90 letech 20. století důkladně restaurována; viz také zámek Čečovice (mapa).  Zpět
 

 Čechy pod Kosířem (mapa): Na okraji obce v rozlehlém parku stojí zámek, původně barokní, vzniklý v letech 1708-1716 z renesanční tvrze. V letech 1768-1945 byli jeho vlastníky členové původně portugalského rodu Sylva-Taroucca, za nimiž sem často jezdíval známý český malíř Josef Mánes, který pracoval na portrétech jejich rodových předků. Ateliér míval v zámeckém altánu. Často se vydával i do okolí, kde vznikla další jeho díla. Zámecký park o rozloze 21,5 ha zdobí různé romantické stavby, mj. pseudogotická vyhlídková věž. Park je jedním z nejcennějších dendrologických souborů  na Moravě, prochází jím naučná stezka. Roste tu 260 druhů cizokrajných dřevin. Řada vzácných stromů však byla poničena při tornádu, která tu řádilo v červenci 2001.  Zpět
 

 Čejkovice, viz také (mapa): Více než 500 000 litrů vynikajícího vína z pěti oblastí se uchovává a zraje v historických sklepích ve starobylé vinařské obci (viz také). Soustava sklepů začala vznikat již ve 13. století, kdy byla ves majetkem rytířského řádu templářů. Jejich komenda také byla základem pozdější tvrze, která byla v 16. století rozšířena na renesanční zámek a v letech 1715-1717 upravena barokně. Po důkladné rekonstrukci zde byl v roce 1998 otevřen hotel, vinárna a Zámecká galerie vín. Přístupné jsou i sklepy. Další významnou památkou je kostel sv. Kunhuty z let 1783-1784, v jehož interiéru jsou hodnotné obrazy od Jana Kryštofa Handkeho ze 3. čtvrtiny 18. století. U svatyně je několik barokních soch.   Zpět
 

 Čeňkova Pila (mapa): U soutoku řek Vydry s Křemelnou, které společně vytvářejí řeku Otavu, jsou dvě zajímavé technické památky. Hydroelektrárna z roku 1912, dochovaná téměř v původním stavu, do níž se voda přivádí pomocí dlouhých dřevěných vantroků, a budova elektrárny Vydra, postavená v letech 1937-1942, která využívá vodu ze Vchynicko-tetovského kanálu, přiváděnou sem se značným spádem podzemní štolou. V objektu je expozice Šumavská energie.   Zpět
 

 Čerchov (mapa): Nejvyšší vrch Českého lesa (1042 m ) byl dlouhé roky nepřístupný, dnes sem opět vedou turistické značené cesty. Kolem roku 1880 zde stála dřevěná pyramida, kterou nahradila 15 metrů vysoká dřevěná a posléze i kamenná Kurzova rozhledna (viz také), otevřená v roce 1905. Stará chýše byla přestavěna na turistickou chatu. Pak zde byla vojenská hláska a další objekty. Po roce 2000 byl areál zpřístupněn. Toulavá kamera Čt: Čerchov.   Zpět
 

 Černá Studnice (mapa): Na nejvyšším místě Černostudničního hřebenu (869 m) byla v roce 1885 nejprve postavena dřevěná vyhlídková věž a v roce 1905 slavnostně otevřena 24 metrů vysoká kamenná věž (velmi masivní se zdmi silnými až 160 cm). Ze stejné doby pochází i turistická chata.   Zpět
 

 Černé (mapa) a Čertovo jezero (mapa): Dvojice nejznámějších a největších šumavských jezer leží v ledovcových karech na úpatí Jezerní hory (mapa) poblíž Špičáku, ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci. Lépe přístupné Černé (18,4 ha) dostalo jméno podle tmavého zbarvení vody, které je dáno černým kalem na dně a odrazem okolních lesů. Čertovo (10,3 ha) je prý bezedné, vede z něj přímá cesta do pekla a čert tady také topí své oběti. Toulavá kamera Čt: Černé a Čertovo jezero; Elektrárna Černé jezero.   Zpět
 

 Černín (mapa): Obci v sousedství Jevišovic, jedné z nejstarších na Znojemsku, vévodí kostel sv. Jakuba Většího, mimořádně hodnotná románská památka z 2. poloviny 12. století.   Zpět
 

 Černohorské rašeliniště (mapa): Velmi hodnotná přírodní rezervace ve vrcholové části Krkonoš mezi Černou horou a Světlou horou. Jedná se o stále živé rašeliniště s mocností rašeliny až 2 metry, s porosty staršími 200 let. Lokalitu na volných místech pokrývá kleč. Toulavá kamera Čt:Rašeliniště Černé hory.   Zpět
 

 Černvír: Ve středu obce překračuje řeku Svratku (viz také video Řeka Svratka) nejstarší dochovaný krytý dřevěný most na Moravě z roku 1718. Jde o věšadlový most příhradové konstrukce, dlouhý 32 m, široký 2,6 a vysoký 4 m, jehož sedlová střecha má šindelovou krytinu. Byl již vícekrát opravován, naposledy v roce 2008. Poblíž mostu stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, s gotickými nástěnnými malbami; viz také zaniklý hrad v Černvíru. Toulavá kamera Čt: Černvírský most.   Zpět
 

 Čertova stěna, viz také (mapa): Bizarní žulové útvary nad Čertovými proudy patří k nejvyhledávanějším přírodním skvostům na jihu Čech. Příběh o čertu, který chtěl přehradit údolí Vltavy a pak zatopit blízký klášter, je tématem opery Bedřicha Smetany Čertova stěna s libretem od Elišky Krásnohorské.   Zpět
 

 Čertova zeď (mapa): Národní přírodní památka je zlomkem světového geologického unikátu, na povrch vystupující čedičové žíly s vodorovně uloženými kvádry. Památku spravuje CHKO Lužické hory.   Zpět
 

 Čertovy hlavy, viz také (mapa): Nejmohutnější sochařské dílo ve volné přírodě vytvořil v první polovině 40. let 19. století Václav Levý, pobývající tehdy na nedalekém liběchovském zámku. Z Liběchova také k čertovým hlavám (ty jsou skryté v lese poblíž obce Želízy) vede okružní turistická značená cesta. Poblíž dvou hlav pohádkových bytostí, zřejmě čertů, démonů, vysokých až 10 metrů, je jeskyně Klácelka, viz také. V pískovci jsou vytesané také další reliéfy - například Jana Žižky, Prokopa Holého.   Zpět
 

 Čertovy skály (mapa): Vskutku impozantně působí masivní skalní zeď zvedající se nad levým břehem říčky Senice nedaleko Lidečka. Pískovcová skalní zeď je dlouhá asi 150 metrů a vysoká 25 metrů. Skály využívají horolezci. Od roku 1966 je útvar chráněn jako přírodní památka. Podle pověsti tady balvany navršil sám ďábel, který se během noci marně pokoušel přehradit údolí a obrátit tok Senice proti Lidečku.   Zpět
 

 Čertyně (mapa): Zajímavá osada nedaleko Zlaté Koruny, v níž stojí několik pozdně gotických dvorců.   Zpět
 

 Červená Lhota, viz také (mapa): Přímo pohádkový zámek stojí na místě gotické tvrze vybudované na skalnatém ostrůvku ve 13. století. Renesanční zámek dostal dnešní podobu na konci 16. století, kdy jej majitelé opatřili červenou omítkou - od té doby se také zámek nazývá Červená Lhota. Dnešní kamenný most spojující zámek se souší byl postaven v roce 1622, kdy nahradil most původní. Zámek je přístupný, uvnitř je bohaté zařízení ze 17.-19. století. Na severním břehu rybníka stojí kaple Nejsvětější Trojice (bývalá zámecká kaple a rodinná hrobka) z poloviny 16. století. U zámku je cenný park s cizokrajnými dřevinami. Toulavá kamera Čt: Červená Lhota.   Zpět
 

 Červené blato, viz také (mapa): Jedno z nejrozsáhlejších rašelinišť u nás je chráněno jako národní přírodní rezervace na ploše více než 330 hektarů. Mocnost rašeliny dosahuje až 8 metrů. V minulosti se tady těžily borky (cihly z rašeliny, které se po vyrýpání sušily a pak používaly jako palivo v domácnostech) a lokalita byla odvodňována. Dnes je oblast ponechána svému vývoji. Územím prochází krátká naučná stezka., místy po dřevěném chodníku. Toulavá kamera Čt: Červené blato Zpět
 

 Červený Hrádek, viz také (mapa): Honosný barokní zámek, ukrytý v zeleni na kopci nad Jirkovem, byl vystavěn v letech 1667-1675 na místě bývalého hradu Borku. V přilehlém anglickém parku je budova zámeckého divadla z konce 18. století a novogotická hrobka. V letech 1687-1688 tu měl svou dílnu sochař Jan Brokoff, jehož plastiky vyzdobily zámecký park. Tady se mu také narodil syn Ferdinand Maxmilián, úspěšný pokračovatel rodinné sochařské tradice. V roce 1938 jednal na zámku lord Runciman se zástupci sudetských Němců o odtržení Sudet. Toulavá kamera Čt: Červený Hrádek I.; Červený Hrádek II.;   Zpět
 

 Červený Újezd, viz také (mapa): Nejmladší hrad v Čechách, vybudovaný v letech 2001-2002, stojící ve vesnici Červený Újezd, kousek od Unhoště. V rozlehlém objektu je muzeum obsahující na 4000 exponátů z České i Slovenské republiky od 17. do 20. století. Prohlédnout si lze dílny tradičních řemesel, světnice se selským malovaným nábytkem, rytířský sál i hradní kapli, ve stylové krčmě lze ochutnat staročeské speciality.   Zpět
 

 České Budějovice (mapa): Na soutoku Vltavy a Malše leží jihočeské krajské město, významné historické centrum, založené v roce 1265 na příkaz panovníka Přemysla Otakara II. Střed historického jádra tvoří náměstí, svými rozměry 133x133 metry jedno z největších v Čechách. Plochu náměstí zdobí Samsonova kašna z let 1720-1727, stojí tu renesanční radnice a poblíž Černá věž 72 metry vysoká. Na Piaristickém náměstí byl v roce 1265 založen dominikánský klášter (nejstarší objekt ve městě a zároveň nejcennější budějovická památka) s kostelem Obětování Panny Marie. Mimořádnou technickou památkou města je koněspřežná dráha České Budějovice - Linec (dlouhá 128,7 kilometrů, cesta trvala 14 hodin), dílo Františka Josefa Gerstnera, dokončené jeho synem Františkem Antonínem v letech 1825-1832. Dráha je připomínána náspy, mostky i některými objekty. Jednou ze staveb je bývalá stanice této dráhy v Mánesově ulici - dnes je v ní umístěno Muzeum koněspřežky. Do souboru staveb chráněných jako národní kulturní památka patří dále zájezdní hostinec U zelené ratolesti, bývalá solnice a dům U černé růže. Toulavá kamera Čt: České Budějovice; Kam zmizela Samsonova kašna v Českých Budějovicích?  viz také Percepční kunstfašismus v Českých Budějovicích Zpět
 

 Česká Třebová (mapa): Předchůdcem dnešního města, které vzniklo za vlády krále Přemysla Otakara II. v polovině 13. století, byla slovanská osada na výšině nad protějším břehem říčky Třebovky, kterou již koncem 12. století založili pravděpodobně mniši litomyšlského kláštera. Součástí osady byla i rotunda sv. Kateřiny - jediná dochovaná kruhová rotunda ve východních Čechách. Toulavá kamera Čt: Česká Třebová.   Zpět
 

 Český Brod (mapa): Starobylé město na říčce Šembera vděčí za svůj vznik pražským biskupům, za husitských válek se jej zmocnili Pražané a vytvořili z něj pevnou baštu kalicha. Kromě zbytku městských hradeb, Kouřimské brány, kostela sv. Gotharda a mohutné renesanční zvonice je cennou památkou i bývalý hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z doby po roce 1456 s pozoruhodnou venkovní renesanční kazatelnou z roku 1585. Toulavá kamera Čt: Český Brod.   Zpět
 

 Český Dub, viz také (mapa): Prastaré centrum malebného Podještědí je městskou památkovou zónou s Podještědským muzeem (část expozice je věnována spisovatelce Karolině Světlé). Za pozornost stojí zbytky opevnění s věží Hláska, pseudorenesanční  radnicí a hlavně johanitskou komendou s románskou kaplí sv. Jana Křtitele z doby kolem roku 1240. Všechny památky jsou přístupné veřejnosti. Toulavá kamera Čt: Český Dub.   Zpět
 

 Český Krumlov (mapa): Perlou mezi českými městy je Český Krumlov (městská památková rezervace, zapsaná v seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO), prostírající se v malebné poloze nad meandrem Vltavy při ústí říčky Polečnice. Z řady církevních památek je nejvýznamnější kostel sv. Víta. Město se dále pyšní světovým unikátem - divadlem v přírodě s otáčivým hledištěm, viz také, umístěným v zámecké zahradě, viz také, naproti letohrádku Bellárie. Areál českokrumlovského hradu a zámku (viz také pověsti a legendy) je druhý největší v Čechách a jeden z největších ve střední Evropě. V areálu zámku jsou čtyři desítky paláců, soustředěných kolem pěti nádvoří, a více než 300 komnat a sálů. K nejkrásnějším patří Maškarní sál, Eggenberský sál a další. Cenná je obrazárna a kaple sv. Jiří. Zámecké divadlo, viz také, z let 1765-1766 patří mezi nejstarší zachovaná zařízení svého druhu v Evropě. Významnou dominantou je objekt Máselnice, unikátem je kamenný 80 metrů dlouhý patrový plášťový most z roku 1764, sestávající ze dvou krytých a jedné otevřené, sochami zdobené, chodby. Pod třemi chodbami jsou tři patra nosných oblouků. Centrem města je náměstí Svornosti s renesanční radnicí ze 16. století a dalšími historickými domy, většinou s podloubím. Ve městě je několik muzeí a galerií. V Regionálním muzeu si lze prohlédnout bohaté vlastivědné sbírky. Život a dílo významného rakouského malíře - (video) představuje Egon Schiele Art Centrum (video), zajímavé je Muzeum loutek v Pohádkovém domě, Wax museum - Muzeum voskových figurín (video), Muzeum tortury, Muzeum stavebních dějin a řemesel, Muzeum Fotoateliér Seidel nebo Muzeum marionet (video).  Čt: Národní klenoty - Český Krumlov - od řeky k nebesům. Toulavá kamera Čt: Český Krumlov; Příběh Českého Krumlova; Zámek Český Krumlov; Vory v Českém Krumlově; Český Krumlov II.; Český Krumlov III.Trojklášteří; Česká televize: Český Krumlov - od řeky k nebesům. Zpět
 

 Český Šternberk, viz také (mapa): Jeden z našich nejstarších a nejlépe dochovaných středověkých šlechtických hradů, po staletí rodové sídlo Šternberků, stojí na úzkém a strmém ostrohu nad ústím Šternovského potoka do Sázavy. Byl založen Zdeslavem z Divišova, praotcem šternberského rodu mezi lety 1235-1242. V roce 1469 patřil jednomu z vůdců odbojné Zelenohorské jednoty; proto královské vojsko hrad dobylo a pobořilo. Poté byl hrad přebudován, rozšířen a nově opevněn. Šternberkové jej drželi až do roku 1949, v restituci roku 1992 se jim vrátil zpět. V interiérech jsou bohaté rodové sbírky, např. soubor více než 500 mědirytin z období třicetileté války.   Zpět

 

Zdroj: Publikace 1000 divů Česka + webové stránky popisující konkrétní místa, stavby, historické osobnosti a události, výtvory přírody a zajímavosti.  Poznámka: U odkazů na videa uložená na serverech YouTube se předpokládá, že uživatelé vkládající videa na tyto servery musí mít náležitě ošetřena autorská práva tak, aby veškerý vkládaný obsah byl s autorskými právy v souladu.