wz
 

Abecední přehled zajímavých míst a výtvorů
přírody a člověka v ČR

CH
Chalupská slať  Chanovice  Cheb-hrad  Cheb-Špalíček  Chlumec nad Cidlinou-Karlova Koruna  Choltice  Choltice-Litultovice  Chomutov-radnice  Chomutov-Kamencové jezero  Chomutov-Podkrušnohorský zoopark  Chotěbuz  Chropyně  Chrudim  Chrustenice  Chvalšiny  Chvojen  Chýnovská jeskyně  Chyše

I Ivančice  J Jabkenice  Jablonné v Podještědí  Jáchymov  Jakub (Církvice)  Janské Lázně  Janův hrad  Jaroměř  Jaroměřice  Jaroměřice nad Rokytnou  Javorník-Jánský Vrch  Javoří hory  Javoříčské jeskyně  Jedlová  Jemčina  Jemnice  Jemniště  Jenštejn  Jeseník  Ještěd  Jetřichovické skály  Jevišovice  Jezerní slať  Jezero Laka  Jezeří  Jičín  Jičín-Libosad  Jihlava  Jihlava-řeka  Jilemnice  Jílové u Prahy-Kocourský viadukt  Jindřichův Hradec-hrad a zámek  Jindřichův Hradec-Krýzovy jesličky  Jindřichův Hradec-kostely  Jindřichův Hradec-úzkokolejka  Jiřetín pod Jedlovou  Jizerka a Bukovec  Josefov
 

Chalupská slať (mapa): Jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších šumavských rašelinišť (137 ha) leží poblíž obce Borová Lada. Mokřadní a rašelinné louky hostí řadu druhů vzácných rostlin i živočichů. Porůstá je rašelinná kleč a rašelinný bor, pozoruhodné jsou nízké keříky břízy zakrslé. V jižní části se vytvořilo rašelinné jezírko, s plochou 1,3 ha největší u nás, s romantickými rašelinnými ostrůvky, přístupné po krátké naučné stezce.
 

Chanovice (mapa): Jeden z našich nejmladších skanzenů byl založen v roce 1992 - soustřeďuje hlavně roubené lidové stavby jihozápadních Čech. Stojí tu např. sušárna ovoce, stodola, kůlna, špýchary, roubená stavení. Poblíž je kostel Povýšení sv. Kříže s barokní farou a barokní zámek z 18. století, Muzeum Lidových řemesel ve zrekonstruovaných sklepeních a v opravených přilehlých budovách se stálou výstavou hraček z 19. a 20. století. V areálu je i škola, další prostory jsou využívány pro výstavy a společenské akce. Okolí je upraveno do podoby anglického parku, v blízkosti je i rozhledna. Toulavá kamera Čt: Chanovice.
 

Cheb - hrad, viz také (mapa): Románský raně středověký hrad (tzv. falc), jediný na našem území, dal vybudovat na místě starší pevnosti v roce 1179 císař Fridrich Barbarossa. Později byl přestavěn na gotický hrad a nakonec upraven na barokní pevnost. Dominantou areálu je Černá věž, kdysi součást románského opevnění. Nejcennější částí je patrová hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. Dochovaly se i zdi románského paláce se sdruženými okny. Zpět
 

Cheb - Špalíček, viz také (mapa): Městské domy, jaké v ČR nikde jinde nenajdete - to je Špalíček na náměstí Jiřího z Poděbrad, komplex původně jedenácti středověkých kupeckých domů, budovaných od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Celý komplex rozděluje úzká kramářská ulička. Gotická nebo renesanční jádra mají i další domy na náměstí, např. Pachelbelův dům čp. 492, kde byl 25. února 1634 zavražděn vrchní velitel císařských vojsk Albrecht Eusebius z Valdštejna. Dnes tu sídlí Městské muzeum s 11 výstavními sály. Součástí expozice jsou i památky připomínající Valdštejnův tragický konec. Zpět
 

Chlumec nad Cidlinou - Karlova Koruna (mapa): Zámek Karlova Koruna na kraji Chlumce nad Cidlinou je nejen významnou dominantou, ale i jedním z absolutních vrcholů baroka v Čechách. V letech 1721-1723 jej dal postavit František Ferdinand Kinský, pozdější nejvyšší kancléř Českého království, a pojmenoval jej na počest císaře Karla IV., který při příležitosti své korunovace v roce 1723 v Praze Kinského osobně navštívil. Zámek projektoval Jan Blažej Santini a stavěl František Maxmilián Kaňka. Na zámku se nepočítalo s vytápěním, nedalo se tu bydlet po celý rok a proto poměrně rychle vznikaly v nejbližším okolí obytné a hospodářské budovy. Kaňka postavil kapli Zvěstování Panny Marie, která sloužila jako rodinná hrobka. Majitelé Kinští zde zavedli ušlechtilý chov polokrevných jezdeckých koní tzv. chlumeckých plaváků. Chovu koní se věnuje i část veřejnosti přístupné zámecké expozice. Toulavá kamera Čt: Chlumec nad Cidlinou Zpět
 

Choltice (mapa): Na místě původní gotické tvrze vzniklo v letech 1683-1685 barokní šlechtické sídlo. Největší zajímavostí tohoto zámeckého areálu je kaple sv. Romedia, vysvěcená v roce 1692, s pozoruhodnou malířskou a štukovou výzdobou - jsou zde znázorněny postavy "kacířů" (mj. Jan Hus, Jeroným Pražský, Martin Luther) a deseti sloupů církve (sv. Petr a Pavel, čtyři evangelisté, církevní otcové). Zámek je přístupný, nabízí prohlídku zámecké expozice, kaple sv. Romedia, expozice vodníků a černého divadla. Toulavá kamera Čt: Černé divadlo na zámku Choltice. Zpět
 

Choltice - Litultovice (mapa): Větrný mlýn německého typu byl postaven v roce 1833 v obci Sádek, v roce 1878 byl přemístěn do osady Choltice u Litultovic. Až do druhé světové války mlel mouku, do roku 1954 šrotoval. V roce 1969 byl zrekonstruován a zpřístupněn jako první větrný mlýn v ČR (muzeum již bylo zrušeno). Šindelem pobitá mlýnice je 12,5 metru vysoká. Lopaty mají rozpětí 16 metrů - takové zařízení je největší u nás. Navíc jsou zalomeny kvůli lepšímu využití větru, což je v této oblasti unikátní řešení. Zpět
 

Chomutov - radnice (mapa): Nejstarší památkou Chomutova je kostel sv. Kateřiny, jedna z prvních gotických staveb v Čechách, založená ve 2. čtvrtině 13. století. Bývala součástí komendy německých rytířů, v 16. století přestavěné na renesanční zámek a od roku 1605 využívané jako radnice; sídlí tu i muzeum. V objektu se dochovaly gotické prostory s křížovými a sklípkovými klenbami. V Chomutově můžete také navštívit Hotel Kamenný vrch, mapa, který je umístěn v klidném prostředí přírodního parku a vyznačuje se dobrým pivem, gastronomií i příjemnou obsluhou. Zpět
 

Chomutov - Kamencové jezero, viz také: Předchůdcem dnešní rekreační vodní plochy byl Mrtvý rybník, u něhož byl v roce 1558 otevřen důl na kamenec. Kolem roku 1812 se propadly ochranné příkopy a voda důl zaplavila. Po roce 1818 se vytěžené prostory zřítily a na jejich místě vzniklo jezero o rozloze 16,5 ha. Vlivem chemického složení je voda prakticky bez života, ale lidskému zdraví naopak prospívá. Zpět
 

Chomutov - Podkrušnohorský zoopark: S kamencovým jezerem sousedí Podkrušnohorský zoopark (viz také), založený v roce 1975, s plochou 120 ha největší zoologická zahrada v ČR. Žije tu na 600 exemplářů zvířat ve 130 druzích, kromě různých exotů také původní plemena domácích zvířat. V areálu zooparku roste i 300 let starý sad kaštanovníku jedlého, nejseverněji položený v Evropě. Toulavá kamera Čt: Podkrušnohorský zoopark I. II.  Zpět
 

Chotěbuz (mapa): Jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit Těšínského Slezska je Chotěbuz-Podobora, osídlená již v době Slezsko-platěnické kultury. V místech rozsáhlého slovanského hradiště se dnes prostírá archeopark. Toulavá kamera Čt: Rybí dům Chotěbuz Zpět
 

Chropyně (mapa): Výstavný zámek (viz také), údajně rodiště bájného moravského krále Ječmínka, dal po roce 1617 vybudovat na místě tvrze či hradu olomoucký biskup kardinál František z Dietrichštejna. Olomouckému biskupství pak patřil až do roku 1848. Začátkem 18. století byl přestavěn a zvýšen o patro, v druhé polovině 19. století pak upraven na lovecký zámeček. Z vnitřních prostor vynikají Rytířský a Ječmínkův sál. Po rekonstrukci tu sídlí Muzeum Kroměřížska. Toulavá kamera Čt: Výstava středověkého boje na zámku Chropyně Zpět
 

Chrudim (mapa): Chloubou Chrudimi, jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších českých měst, jsou gotické, renesanční a barokní měšťanské domy - Rozvodovský dům, Ceregettiho dům, Khomovský dům, Kotěrova vila, Neuperský dvůr, Regionální muzeum, Divadlo Karla Pippicha. Na náměstí vyniká barokně upravená radnice a při ústí Břetislavovy ulice renesanční Mydlářovský dům s válcovou věží zvanou hvězdárna. Zpět
 

Chrustenice (mapa): Chrustenická šachta ležící při komunikaci z Prahy do Berouna je naprosto unikátní připomínkou někdejší těžby železné rudy. Ta se tu dobývala v letech 1861-1965. Důl dosáhl v 84 patrech hloubky 426 metrů. Neměl těžní věž, což není obvyklé, vše se řešilo pomocí strojoven v 8. a 48. patře. Dnes až do 8. patra zaplňuje důl voda. V dalších částech je otevřena stálá expozice. Atraktivní místo láká i filmaře. Byly tu např. natáčeny scény z televizního seriálu Zdivočelá země. Toulavá kamera Čt: Chrustenická šachta. Zpět
 

Chvalšiny (mapa): Jednou z nejvýznamnějších památek jihočeské pozdní gotiky a nejcennější pamětihodností městečka Chvalšiny na úpatí Blanského lesa je kostel sv. Máří Magdaleny z let 1487-1507. Ve Chvalšinách se narodil Ing. Josef Rosenauer (1735-1804). Jeho nejslavnější technické dílo připomíná místní Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu (viz také) v bývalé barokní radnici na náměstí. Zpět
 

Chvojen (mapa): Malebná osada s hospodářským dvorem a nad ní na návrší zdaleka viditelný kostel - to je Chvojen nedaleko Konopiště. Před 2000-2500 lety se v těchto místech usadili Keltové. Románský kostel sv. Jakuba z počátku 13. století je jediným pozůstatkem zaniklé slovanské vsi s opevněným dvorcem. Zpět
 

Chýnovská jeskyně, viz také (mapa): Nedaleko Chýnova se skrývá jedna z největších mramorových jeskyní v Evropě a první zpřístupněná jeskyně u nás v roce 1868, (viz fotogalerie). Délka jeskynního systému je 1200 metrů, veřejnosti přístupný okruh měří 220 metrů - absolvování trasy se 400 schody je poměrně náročné. Jeskyně nemá krápníkovou výzdobu, její půvab spočívá ve střídání různě zbarvených vrstev vápence - od bílé, přes žlutou či hnědou až k černozelené. Na stěnách jsou ploché kruhové útvary zvané oka (nejznámější útvar je Purkyňovo oko). V jeskyni žije na 70 exemplářů netopýrů, např. netopýr řasnatý, vodní, ušatý. Občas sem přiletí i můra sklepné obecná. Toulavá kamera Čt: Chýnovská jeskyně. Zpět
 

Chyše (mapa): Původně renesanční zámek byl v letech 1856-1858 přebudován ve stylu anglické gotiky podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna. V roce 1917 zde jako vychovatel působil Karel Čapek (viz také) a zámek popsal ve svém díle Krakatit (ČSFD). Areál je přístupný, kromě expozice věnované Karlu Čapkovi stojí za pozornost hlavně nástropní obraz od Petra Brandla. Toulavá kamera Čt: Chyše. Zpět
 

I

Ivančice (mapa): Z mnoha renesančních domů je v Ivančicích nejkrásnější radnice, zvaná také Pírkův dům, která stojí v místech zaniklého hradu či tvrze. Do dnešní podoby dal objekt v letech 1607-1611 přestavět měšťan Šimon Pírko, pozdější ivančický starosta. V budově bývalé Staré radnice jsou expozice věnované slavným ivančickým rodákům Alfonsu Muchovi a Vladimíru Menšíkovi (video). Toulavá kamera Čt: I.  II.  Zpět
 

J

Jabkenice (mapa): V Jabkenicích, u dcery Žofie a zetě lesmistra J. Schwarze, strávil poslední léta života (1875-84) hudební skladatel Bedřich Smetana. Složil tu, už zcela postižený hluchotou, opery Hubička, Čertova stěna a Tajemství i Smyčcový kvartet Z mého života. Již v roce 1928 bylo v jabkenické myslivně otevřeno Smetanovo muzeum. Před myslivnou stojí skladatelův pomník od Františka Bílka. Toulavá kamera Čt: Jabkenice. Zpět
 

Jablonné v Podještědí (mapa): Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, dílo vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta z let 1699-1722, patří k nejvýznamnějším památkám svého druhu v Čechách a ve střední Evropě. V rozlehlém objektu byly zbudovány také krypty a tři podlaží katakomb, sahající až 39 metrů pod úroveň kostela. V kryptách jsou hrobky Berků a Pachtů, byla sem uložena i tři těla dělníků, kteří při stavbě zahynuli. V r. 1731 sem byly přeneseny ostatky sv. Zdislavy. V kamenné kryptě je 24 na mědi malovaných obrázků s výjevy z legendy o životě této světice. Dalšími zajímavými památkami jsou kaple sv. Wolfganga, zámeček Pachtů z Rájova z doby kolem roku 1700 ( v roce 1737 tady byla stanice jízdní pošty, v roce 1813 objekt navštívil císař Napoleon). Věž bývalého kostela Narození Panny Marie byla v roce 2002 upravena na vyhlídku. Toulavá kamera ČT: Jablonné v Podještědí. Zpět
 

Jáchymov (mapa): Historické horní město na úpatí Krušných hor se v 1. polovině 16. století stalo hlavním evropským městem stříbra. V roce 1533 bylo dokonce s 18000 obyvateli druhým největším městem v Čechách. Od roku 1519 tady Šlikové razili vlastní mince, zvané tolary (Joachimsthaler), podle nichž dostal později jméno i americký dolar. Těžba stříbra ustala koncem 18. století, od 40. let 19. století se rozvíjelo zpracování uranu, roku 1898 tady byla poprvé popsána radioaktivita (viz také) a Marie Curie-Sklodowská objevila v jáchymovské uranové rudě prvek radium. V roce 1906 zde byl položen základ zdejších lázní, prvních radioaktivních lázní na světě. Nejvýznamnější památkou Jáchymova je renesanční radnice ze 16. století a Královská mincovna z let 1534-1536. Toulavá kamera Čt: Jáchymov I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  Zpět
 

Jakub (Církvice) (mapa): Až z Francie připutovaly ve 2. polovině 12. století podle mínění odborníků figurální i ornamentální skulptury, které zdobí jižní průčelí kostela sv. Jakuba Staršího ve stejnojmenné vsi. Vysvěcení kostela se roku 1165 osobně účastnil král Vladislav II s královnou Juditou. Zpět
 

Janské Lázně, viz také (mapa): Jsou významným lázeňským střediskem s teplými minerálními prameny, soustavně využívanými od 16. století. V roce 1935 byla v Janských Lázních otevřena první léčebna dětské obrny v Evropě. Dnes je zde na 30 radioaktivních, termálních a minerálních pramenů. Lázeňskou architekturu představuje novorenesanční kolonáda, postavená v roce 1893. Z okraje města vede kabinková lanová dráha  z roku 1981 (web lanovky) na Černou horu, která nahradila starší lanovku z roku 1928. Předposlední sloup staré lanovky byl v roce 1998 upraven na rozhlednu. Virtuální prohlídky. Toulavá kamera Čt: Janské Lázně. Zpět
 

Janův hrad, viz také (mapa): První monumentální stavba historického romantismu stojí na břehu Staré Dyje, v Lednicko-valtickém areálu. Byla vystavěna v letech 1807-1810 podle projektu Josefa Hardtmutha. Jádrem objektu napodobujícího zříceninu gotického hradu je patrová budova se čtvercovým nádvořím, uzavřeným uměle pobořenými hradbami a čtyřmi mohutnými, rovněž úmyslně pobořenými věžemi. Janův hrad sloužil jako lovecký zámeček. Toulavá kamera Čt: Lednicko-valtický areál I. II.  Zpět
 

Jaroměř (mapa): Primát nejmenšího královského města v Čechách má Jaroměř. Na náměstí stojí empírově přebudovaná radnice, skvostem barokního sochařství je mariánské sousoší od Matyáše Bernarda Brauna a Řehoře Thényho z let 1722-1727. Braun zhotovil i náhrobek Anny Miseliusové v podobě plačící ženy na místním hřbitově - někteří znalci toto dílo považují za nejkrásnější sochu českého baroka. Toulavá kamera Čt: Výstava hraček. Zpět
 

Jaroměřice (mapa): Zajímavá křížová cesta začíná na bývalém hřbitově u kostela Všech svatých v Jaroměřicích. Její zastavení mají podobu pískovcových obelisků v egyptském stylu s reliéfy Utrpení Kristova. Křížová cesta stoupá k proslulému poutnímu místu na vrchu Kalvárie (Legenda o Kalvárii), které vybudovali po roce 1700 Šubířové z Chobyně. Srdcem poutního místa je kostel Povýšení sv. Kříže (viz také), vystavěný v letech 1708-1713 podle projektu Jana Blažeje Santiniho. Stavba má šestilistý půdorys, za hlavním oltářem je kaple ve stylu krápníkové jeskyně - Getsemanská zahrada. Vstup do areálu je tzv. Pilátovým domem - branou se dvěmi hranolovými věžemi. V obci stojí malý zámek bohatě zdobený sgrafity. Zpět
 

Jaroměřice nad Rokytnou (mapa): Monumentální zámecký komplex (viz také) bývá označován za jeden z největších barokních zámků v Evropě. Vznikl přestavbou staršího renesančního objektu v letech 1700-1737 podle projektu významného rakouského architekta Jacoba Prandtauera. Z mnoha sálů a komnat vyniká Sál předků s bohatou malířskou výzdobou. Součástí zámku je i velký kostel sv. Markéty s mohutnou kopulí a dvojicí věží. Toulavá kamera Čt: Zámek Jaroměřice nad Rokytnou Zpět
 

Javorník - Jánský Vrch (mapa): Na úpatí Rychlebských hor se prostírá město Javorník a nad ním nápadná dominanta - zámek Jánský Vrch (viz také). Původní gotický hrad byl za biskupa Jana Thurza na začátku 16. století přestavěn na renesanční zámek, který měl sloužit jako biskupské letní sídlo. V této době tu byl zřejmě hostem i vynikající astronom Mikuláš Koperník. Později areál prodělal několik přestaveb. V roce 1769 sem přišel skladatel vídeňského původu Karel Ditters z Dittersdorfu (1739-1799), který většinou z Čechů dal dohromady orchestr a operní soubor, pro který složil řadu komických oper. Tento skladatel navrhl i několik stavebních úprav, např. snížení válcové věže, z níž vznikla kruhová místnost s vynikající akustikou, která pak sloužila jako hudební a divadelní sál. V roce 1776 zde byla založena okrasná zahrada. Dnešní podobu dala zámku přestavba, dokončená v roce 1801. Na zámku si lze mimo jiné prohlédnout unikátní, u nás největší sbírku dýmek. Toulavá kamera Čt: Zámek Jánský Vrch; Sbírka dýmek. Zpět
 

Javoří hory (mapa): Romantické pohraniční hory v nejodlehlejší části Broumovského výběžku jsou oblíbeným cílem všech milovníků klidných toulek. Na nejvyšším bodě, Ruprechtickém Špičáku (880 m), je rozhledna. Toulavá kamera Čt: Procházka Broumovskem. Zpět
 

Javoříčské jeskyně, viz také (mapa): Členitý dvoupatrový jeskyní systém v silně zkrasovělých vápencích vrchu Špraněk, dlouhý asi 4 km, má krápníkovou výzdobu, vynikající množstvím a pestrostí. Proto bývají Javoříčské jeskyně označovány za jedny z nejkrásnějších u nás. Krásu podzemí od roku 1937, kdy byl učiněn první objev, postupně objevoval lesní správce Vilém Švec z Javoříčka. V roce 1958 se podařilo odkrýt navazující systém jeskyní Míru. Asi 750 m dlouhý návštěvnický okruh zahrnuje zřejmě nejkrásnější prostor - dóm Gigantů, 56 m dlouhý, 34 m široký a 18 m vysoký s nádhernými stalaktity, stalagmity i stalagnáty mohutných rozměrů, s velkými různě zbarvenými vodopády, dále jeskyně Míru, Pohádkové jeskyně, síň Tisíců brček, Gotickou jeskyni, Vlčí jámu a další. Zpět
 

Jedlová (mapa): Hora vulkanického původu ve východní části okresu Děčín, na jihu Šluknovského výběžku, v katastrálním území obce Jiřetín pod Jedlovou. Je třetí nejvyšší horou Lužických hor. Navzdory jménu dnes Jedlovou porůstá převážně bučina. Na vrcholu stojí turistická chata, kamenná rozhledna a památník německého básníka Friedricha Schillera. Toulavá kamera Čt: Hora Jedlová Zpět
 

Jemčina (mapa): Barokní lovecký zámek se nachází ve vesnici Jemčina nedaleko Novosedel nad Nežárkou. Již v roce 1384 tady stál tzv. Nový dvůr, při němž Slavatové v roce 1673 založili hřebčín. Přilehlá obora se proslavila hony na jeleny a daňky, které tu v letech 1790-1821 vedl lesmistr Jiří Wachtel. Ten si všechno pečlivě zaznamenával a právě jeho poznámky posloužily Aloisu Jiráskovi jako inspirace a podklad k napsání povídky Záhořanský hon. Děj se odehrává na Jemčině, kde Jirásek nikdy nebyl. Zpět
 

Jemnice (mapa): Jedno z nejstarších moravských měst bylo založeno z rozhodnutí krále Přemysla Otakara I. na výšině nad Želetavkou již před rokem 1227 a obehnáno hradbami, aby se mohlo bránit častým nájezdům nepřátel. Předchůdcem města byl dvorec, který  v části Jemnice - Podolí, na protějším břehu řeky, vznikl již v 11. až 12. století s románskou rotundou. Rotunda byla později zbořena, zůstala z ní jen štíhlá románská válcová věž. Při věži byl počátkem 13. století postaven podélný kostel sv. Jakuba, později upravený. Pozornost turistů může upoutat také místní zámek s muzeem (viz také), Kamenná panna nebo Kapistránská lípa Zpět
 

Jemniště (mapa): Dílem Františka Maxmiliána Kaňky z let 1717 až 1725, vynikajícího architekta českého vrcholného baroka, je zámek Jemniště (viz také) ve zvlněné krajině Vlašimska. Východní průčelí zámku navazuje na rozlehlou francouzskou zahradu, přecházející do přírodně krajinářského parku. Po požáru v roce 1754 byl objekt upraven rokokově. Od roku 1868 patřil zámek Jemniště Šternberkům, kterým byl v rámci restituce vrácen zpět. V interiéru je dobový mobiliář a umělecké sbírky, v části obrazová galerie. Cennou výzdobou vyniká zámecká kaple sv. Josefa, v níž je např. freska sv. Josefa od Václava Vavřince Reinera a sochy od Matyáše Bernarda Brauna, v dalších prostorách jsou sochy Leopolda Widmana. Toulavá kamera Čt: Zámek Jemniště. Zpět
 

Jenštejn (mapa): Především mohutná válcová věž se dochovala z někdejšího vodního hradu Jenštejna (viz také) stojícího uprostřed stejnojmenné vsi nedaleko od silnice z Prahy do Brandýsa nad Labem. Hrad pochází ze 14. století a mezi jeho majitele patřil i arcibiskup Jan z Jenštejna. Věž se stálou expozicí má šest podlaží, ve čtvrtém je kaple s křížovou žebrovou klenbou. Toulavá kamera Čt: Jenštejn. Zpět
 

Jeseník (mapa): Perlou Jesenicka je nazýváno město ležící na severním úpatí Hrubého Jeseníku. Nejvýznamnější památkou je vodní tvrz z přelomu 13. a 14. století, která byla v 18. století přebudována na zámek. Za třicetileté války tvrz bez úspěchu obléhali Švédové. Bez boje tvrz obsadili až Prusové. V letech 1970-1982 byl areál kompletně rekonstruován, v roce 1993 Moravsko-slezský sudetský horský spolek zde obnovil pamětní desku, připomínající hudebního skladatele Karla Ditters z Dittersdorfu, který byl od roku 1773 jesenickým hejtmanem. Dnes v tvrzi sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka, zaměřené hlavně na geologii, mineralogii a lázeňství. Zpět
 

Ještěd (mapa): Mimořádná dominanta severních Čech  (1012 m) a od 19. století vyhledávaný turistický cíl. Na vrcholu se vystřídalo několik staveb, poslední víceúčelové zařízení (včetně hotelu) ve tvaru rotačního hyperboloidu (dílo architekta Karla Hubáčka, viz také) bylo oceněno jako stavba století v Čechách. Na vrchol vede lanovka. Je zde velký lyžařský areál se skokanskými můstky. Toulavá kamera Čt: Ještěd Zpět
 

Jetřichovické skály (mapa): Oblíbenou rekreační obec a letovisko Jetřichovice (viz také) v srdci Českého Švýcarska rámují od severu a východu kopce s labyrintem pískovcových skal, často s dřevěnými altány na špičatých vrcholech, které tvoří nezaměnitelné dominanty širokého okolí. K nejvýraznějším patří Mariina skála, Vilemínina stěna, Rudolfův kámen, Malá Pravčická brána a Pravčická brána, všechno vynikající výhledová místa. Pozorovat odtud východy či západy slunce patří k nezapomenutelným zážitkům. Toulavá kamera Čt: Pravčická brána Zpět
 

Jevišovice (mapa): Městu na řece Jevišovce dominuje komplex budov Starého zámku. Po zničení původního hradu Rakušany za husitských válek si páni z Kunštátu vystavěli na protějším břehu řeky nový hrad, ve 2. polovině 16. století přestavěný na renesanční zámek. Jako obytné sídlo šlechty přestal sloužit koncem 19. století, kdy jeho funkci převzal převážně novogotický Nový zámek na opačném konci Jevišovic. Po roce 1948 je zámek využíván jako domov důchodců s celoročně přístupným anglickým parkem. Toulavá kamera Čt: Jevišovice Zpět
 

Jezerní slať (mapa): Rašeliniště o rozloze 120 ha v mělkém sedle mezi Kvildou a Horskou Kvildou, součást rozsáhlého souboru Kvildských rašelinišť, chráněné již od roku 1933. Vrstva rašeliny, která se tu v minulosti těžila, dosahuje mocnosti až 8 m. Území je porostlé klečí, břízou zakrslou, borovicí blatkou i mrazovými formami smrku. V podrostu se vyskytují typické rašelinné rostliny. V roce 1974 tu vznikla naučná ministezka, vedoucí od silnice po 120 metrů dlouhém povalovém chodníku k vyhlídkové věži. Toulavá kamera Čt: Jezerní slať.  Zpět
 

Jezero Laka, viz také (mapa): Nejmenšímu (2,78 ha), nejvýše položenému (1096 m), nejmělčímu (3,9 m) a snad  i nejromantičtějšímu šumavskému jezeru hrozil v minulosti zánik; začalo ztrácet vodu a měnilo se v zarůstající močál. Proto byla jeho přirozená hráz v 19. století zvýšena a zpevněna. Raritou jsou rašelinné ostrůvky plující po hladině. Zpět
 

Jezeří, viz také (mapa): Jako maják na rozhraní moře lesů a "měsíční krajiny" hnědouhelného dolu vyhlíží kdysi mimořádně výstavný zámek, vzniklý renesanční a barokní přestavbou hradu Eisenbergu. Od roku 1623 patřil Lobkovicům. V 70. a 80. letech 20. století se na úpatí zámeckého vrchu dostala hnědouhelná těžba, otřesy zámek vážně poškodily, uvažovalo se dokonce o jeho zboření. Nakonec se jej podařilo zachránit. Objekty se postupně opravují, od roku 1996 je Jezeří přístupné veřejnosti. Zpět
 

Jičín, viz také, webcam (mapa): Valdická brána, vysoká 52 m, s vyhlídkovým ochozem, je jednou z nejkrásnějších městských bran u nás. Tato výrazná dominanta zdobí Jičín, který byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Z ochozu brány je krásný výhled na město, na sousední kostel sv. Jakuba Většího a hlavně na Valdštejnovo náměstí (domy, památky), jehož celou jednu stranu lemuje zámek. Dnes je v rozsáhlém objektu umístěno muzeum s vlastivědnou expozicí. Zajímavá je např. sbírka terčů jičínských ostrostřelců. V pamětní síni Radka Pilaře ožívají slavné postavičky loupežníka Runcajse, jeho synka Cipíska či ženy Manky - jak je známý výtvarník stvořil pro pohádky Václava Čtvrtka. V září se v Jičíně koná tradiční akce Jičín - město pohádek. Od dubna do konce pohádkového festivalu je otevřena Rumcajsova ševcovna; O loupežníku Rumcajsovi I. O loupežníku Rumcajsovi II. Toulavá kamera Čt: Rumcajs. Zpět
 

Jičín - Libosad, viz také (mapa): Jičín byl spojen s ambiciózním vojevůdcem Albrechtem z Valdštejna, který z města učinil centrum svého rozlehlého vévodství. Razil tu vlastní mince a chystal se tu založit univerzitu a biskupství. To už sice nestačil, ale zato zvládl dle svých představ upravit krajinu a vybudovat několik zajímavých staveb. Jednou z nich je letohrádek Libosad, postavený v letech 1630-1634 podle plánů Nikoly Sebregondiho společně s parkem. Jičín s Libosadem spojuje čtyřřadá 1,7 km dlouhá lipová alej. Zpět
 

Jihlava (mapa): Trhová ves z 12. století při česko-moravské hranici předcházela významnému historickému městu, založenému před rokem 1249 při nalezištích bohatých stříbrných žil. Jejich dolování vedlo k rychlému zbohatnutí královského města a vytvořilo z něj záhy jedno z největších, nejvýznamnějších a nejhonosnějších měst českého království. K největším pozoruhodnostem Jihlavy patří dochované městské hradby ze 14. století, v 15. století doplněné o válcové věže, rekonstruované v 70. letech 20. století. O jejich pevnosti se přesvědčili např. husité (husitské války), kteří se několikrát bezúspěšně pokusili město dobýt. Z původních pěti bran se dochovala jediná - brána Matky Boží. Středem města je Masarykovo náměstí, rozlohou 36 650 m2 jedno z největších u nás. V severovýchodním rohu náměstí je areál jezuitských staveb - koleje, semináře, gymnázia a barokního kostela sv. Ignáce z Loyoly z let 1683-1689 s vysokým dvouvěžovým průčelím. Hlavní dominantou Jihlavy je mohutná stavba kostela sv. Jakuba, která má v průčelí dvě věže, z nichž severní, která plnila strážní funkci, pochází z počátku 14. století a je 63 m vysoká. Až do roku 1924 na ní sídlil věžník. Ochoz věže je přístupný. O 100 let mladší jižní věž slouží jako zvonice. Po dokončení se začala naklánět a proto byla dodatečně snížena na 54 metrů. Od roku 1563 je v ní zavěšen zvon Zuzana, vysoký 182 cm a vážící 7086 kg, druhý největší na Moravě. Toulavá kamera Čt: Jihlava. Zpět
 

Jihlava - řeka: Řeka pramení nedaleko obce Jihlávka a ústí do Dyje ve Střední Novomlýnské nádrži. Od pramene k soutoku urazí 185 km. Na středním toku si vyhloubila romantické údolí, sevřené vysokými skalními stěnami, s řadou meandrů a peřejnatých úseků, jejichž větší část však zaplavila jezera Dalešické a Mohelenské přehrady. Řeka tím však získala nový půvab. Zpět
 

Jilemnice, viz také (mapa): Patrně nejzajímavější expozice věnovaná začátkům lyžování v Čechách je umístěna v Krkonošském muzeu v Jilemnici, v historicky cenných sálech starého panského pivovaru. První lyže přivezl na své panství z Norska hrabě Harrach již v roce 1892, podle nich pak zruční řemeslníci zhotovovali další "ski". Právě z Jilemnice vzešlo několik generací úspěšných reprezentantů včetně legendárního Bohumila Hanče. Na Kozinci u Jilemnice  se také v roce 1905 uskutečnily vůbec první české regulérní lyžařské závody. Součástí expozice Krkonošského muzea je také Galerie malíře Františka Kavána. Zcela mimořádná je také ukázka ruční příze z 19. století - 296 metrů příze váží pouhý 1 gram! Ve světě nejspíš není jemnější lněná příze. Ve městě, které je považováno za jednu z bran do Krkonoš je i hezké náměstí a hlavně soubor dřevěných domků v tzv. Zvědavé uličce (viz také). Štítová průčelí těchto přízemních roubených stavení jsou natočena trochu šikmo do ulice - ze dvou oken po obou stranách nároží tak měli obyvatelé stálý přehled o tom, co se venku děje. Toulavá kamera Čt: Jilemnice Zpět
 

Jílové u Prahy - Žampašský most nebo také Kocourský viadukt (foto, mapa): Hluboké zalesněné údolí Kocour, překonává romantická železniční trať z Prahy do Čerčan po impozantním kamenném Kocourském viaduktu, který je 110 metrů dlouhý a 41,5 m vysoký, což mu dává primát nejvyššího kamenného viaduktu ve střední Evropě. Vystavěli jej v letech 1897-1900 italští dělníci, a to tak fortelně, že dodnes slouží bez větší opravy. Toulavá kamera Čt: Jílové u Prahy I.  II.  Zpět
 

Jindřichův Hradec - hrad a zámek, viz také (mapa): U řeky Nežárky a rybníku Vajgar leží půvabné město, které v době pobělohorské bylo po Praze druhé největší v Království českém. Jindřichohradecký hrad a zámek je po Pražském hradu a areálu v Českém Krumlově třetí největší v Čechách - má 300 místností, je zde uloženo na 7000 uměleckých předmětů. V roce 2004 byl zpřístupněn i zámecký vodní mlýn s Křižíkovou elektrárnou (viz také technické památky). Toulavá kamera Čt: Hrad a zámek  v Jindřichově Hradci. Zpět
 

Jindřichův Hradec-Krýzovy jesličky, viz také: Déle než 60 roků vytvářel jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Krýza (1838-1918, viz také) jesličky s 1398 figurkami představujícími život lidí v 19. století. Vznikl tak největší mechanický betlém na světě, který je dnes ozdobou sbírek jindřichohradeckého muzea. Za nejhezčí část se považuje poetická krajina, jinak je betlém klasicky rozdělen na městskou, betlémskou a venkovskou část. Toulavá kamera Čt: Krýzovy jesličky. Zpět
 

Jindřichův Hradec-kostely: Významnou církevní památkou je raně gotický dvoulodní kostel sv. Jana Křtitele ze 14. století, s mimořádnou freskovou výzdobou. Těsně před rokem 1369 byla přistavěna boční vrcholně gotická kaple sv. Mikuláše, vůbec jedno z prvních síňových dvoulodí v Čechách. Významnou dominantou je i bývalá jezuitská kolej s kostelem sv. Máří Magdalény ze 13. století a gotický trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století; přehled církevních staveb. Toulavá kamera Čt: Kostel sv. Jana Křtitele. Zpět
 

Jindřichův Hradec-úzkokolejka, video: Nejkrásnější úzkorozchodná železniční trať v Čechách míří romantickou krajinou České Kanady z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. První vlak absolvoval 32,87 km dlouhou trasu 1. listopadu 1897. Dnes tu jezdí i historické vlaky a koná se řada doprovodných akcí. Z Jindřichova Hradce vede ještě jedna úzkokolejka - 46 km dlouhá trať do Obrataně, vybudovaná v letech 1905-1906. Toulavá kamera Čt: Úzkokolejka. Zpět
 

Jiřetín pod Jedlovou (mapa): Nad bývalým hornickým městečkem na úpatí Lužických hor se zvedá Křížová hora (562,7 m), od 18. století známé poutní místo. Původně tu stávala dřevěná kaple, k níž bylo roku 1764 postaveno 11 kaplí křížové cesty. Před první kaplí je výjev z Getsemanské zahrady se spícími apoštoly a modlícím se Kristem. Původní kapli nahradila v letech 1783-1791 nová, zděná. Ve městě je muzeum s expozicí dolování, zpřístupněna byla štola sv. Jana Evangelisty. Toulavá kamera Čt: Jiřetín pod Jedlovou I. II.  Zpět
 

Jizerka a Bukovec (webkamera, mapa): Nejkrásnější a nejvýše položená osada (860 m) Jizerských hor leží pod svahy Bukovce (1005 m), patrně nejvyššího čedičového vrcholu ve střední Evropě. Jizerku zdobí stavby lidové architektury, Safírový potok, rozkvetlé louky. Kamenná pyramida ve středu osady připomíná založení první sklářské huti; viz také Muzeum Jizerských hor - Jizerka. Zpět
 

Josefov (mapa): Původně samostatné město, od roku 1948 součást Jaroměře a od roku 1971 městská památková rezervace. Dodnes tu můžeme obdivovat mohutnou pevnost (viz také), pojmenovanou po jejím zakladateli císaři Josefu II. Vznikala v letech 1780-1789 nad soutokem Labe s Metují. Pevnost byla zrušena v roce 1887, pak sloužila nějaký čas jako vězení a internační tábor. Pevnost zabrala plochu 289 ha, délka podzemního labyrintu je 45 km - malá část je přístupná veřejnosti. Tento rozsáhlý podzemní vojenský komplex je považován za největší svého druhu v Evropě. Za zmínku ještě stojí kostel Nanebevstoupení Páně z let 1805-1810. V nové radnici je stálá expozice městského muzea  (mimo jiné 1000 let stará loď - monoxyl). Zpět
 

 

Zdroj: Publikace 1000 divů Česka + webové stránky popisující konkrétní místa, stavby, historické osobnosti a události, výtvory přírody a zajímavosti.  Poznámka: U odkazů na videa uložená na serverech YouTube se předpokládá, že uživatelé vkládající videa na tyto servery musí mít náležitě ošetřena autorská práva tak, aby veškerý vkládaný obsah byl s autorskými právy v souladu.