wz
 

Abecední přehled zajímavých míst a výtvorů
přírody a člověka v ČR

D Přechod na písmena: F  G
Dačice  Dalešice  Darkovice  Děčín  Děčínský Sněžník  Dětenice  Devět skal  Děvičky  Děvín  Dívčí Kámen  Dívčí kameny  Dlaskův statek  Dobrá (Stožec)  Dobrá Voda u Českých Budějovic  Dobrošov  Dobrš  Dobruška  Dobřeň  Dobříš  Dobřív  Doksy  Dolní Dvořiště  Dolní Loučky  Dolní Věstonice  Domažlice  Doubravník  Doudleby nad Orlicí  Drábské světničky  Drbákov - Albertovy skály  Drnholec  Dub nad Moravou  Duchcov  Dvůr Králové nad Labem  Dyje-řeka
 

 Dačice - kostka cukru (mapa): Neobvyklým pomníkem, jaký nikde jinde nenajdeme, se mohou pochlubit Dačice. Stojí v parčíku poblíž věže kostela sv. Vavřince a je věnován - kostce cukru. Připomíná jeden významný dačický primát - světové prvenství ve výrobě kostkového cukru, který ve zdejším cukrovaru v roce 1843 vyrobil Jakub Kryštof Rad. Kostkový cukr tak nahradil pracné odsekávání cukru z homolí. Na Havlíčkově náměstí v horní části města stojí mladší ze dvou dačických zámků, zvaný Nový, viz také.
 

 Dalešice, viz také (mapa): Obec je známa hlavně přehradou na řece Jihlavě. Milovníci umění však dobře vědí i o zdejším kostele sv. Petra a Pavla. Při kostele býval od 13. století klášter magdalenitek (Magdalenitky), jediný na Moravě, v 18. století přestavěný na zámek. Ve zdejším pivovaru je stálá expozice připomínající natáčení filmu Postřižiny (celý film).
 

 Darkovice (mapa): V letech 1935-38 vznikal podél naší státní hranice systém stálého opevnění, který měl Československo chránit před náhlým útokem ze strany hitlerovského Německa. K nejobdivovanějšímu komplexu z tohoto systému patří areál v Darkovičkách (viz také, mapa), skládající se z pěchotních srubů a lehkého opevnění. Navíc tu lze spatřit i některé zbraně včetně mnoha unikátů. Koná se tu řada akcí, včetně ukázky obrany pevnosti. Zpět
 

 Děčín (mapa): Děčínský zámek, viz také, pyšné panské sídlo, tyčící se na 50 metrů vysokém skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice, patří k nejmajestátnějším u nás. Jeho předchůdcem byl knížecí přemyslovský hrad, připomínaný již v roce 1128, pak kamenný raně gotický královský hrad upravený na renesanční pevnost. Proměnu na zámek zahájili po skončení třicetileté války Thun-Hohensteinové. Přestavba v letech 1786-1792 propojila všechny objekty do jediného bloku kolem jednoho nádvoří. Unikátní je přístupová cesta k objektu, která stoupá tzv. Dlouhou jízdou, z obou stran sevřenou barokními zdmi se slepými arkádami. Ve svahu hradního vrchu je půvabná Růžová zahrada ze 17. století s kaplí, dvoupatrovým glorietem a sochařskou výzdobou. Toulavá kamera Čt: Zámek Děčín, Děčínská ZOO. Zpět
 

 Děčínský Sněžník (mapa): Nejvyšší vrchol Českého Švýcarska, viz také (723 m), výrazná krajinná dominanta, je zároveň i největší stolovou horou v ČR - protáhlá vrcholová část, tvořená kvádrovými pískovci, měří na délku téměř 3 km. Nejsevernějšímu cípu se říká Drážďanská vyhlídka, protože je odtud daleký výhled do Saska směrem k Drážďanům. Ještě hezčí pohledy však nabízí kamenná rozhledna (mapa) na nejvyšším místě hory v podobě 30m vysoké novogotické válcové hradní věže. Pochází z roku 1864 a můžeme z ní spatřit všechny dominanty Českého i Saského Švýcarska, ale i vrcholy Lužických hor, Českého středohoří a Krušných hor. U paty rozhledny stojí nová budova s restaurací. Zpět
 

 Dětenice (mapa): Na místě původní gotické tvrze stojí barokní zámek. Oblíbená je stylová restaurace, kde mohou návštěvníci ochutnat staročeské speciality a pivo ze zámeckého pivovaru, včetně středověkého stylu obsluhy a mluvy šenkujících. Zpět
 

 Devět skal (mapa): Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů (viz také) a druhý nejvyšší bod celé Českomoravské vrchoviny dostal jméno podle skalních útvarů vzniklých ve starších čtvrtohorách. Skal je opravdu devět, většinou majících podobu věží, ve vrcholových partiích seskupených do podoby menšího skalního města. Na nejvyšší z nich (15m) je možné vystoupat a potěšit se dalekým, téměř kruhovým výhledem. Na úpatí skal leží balvanité sutě porostlé starou bučinou. Zpět
 

 Děvičky (mapa): Výrazná zřícenina je pozůstatkem hradu založeného snad již počátkem 13. století. Od roku 1334 byl majetkem Lichtenštejnů, kteří jej v době tureckého nebezpečí v 16. století dali nově opevnit a rozšířit o předsunutou dělostřeleckou baštu. Za Dietrichštejnů koncem 16. století byl upraven renesančně, roku 1645 vypálen Švédy a definitivně opuštěn kolem roku 1750. Kromě předsunuté bašty z něj zůstaly mohutné zříceniny paláce a obvodové hradby. Podle pověsti na hradě straší dívky zakleté do skal - viz Stream.cz. Zpět
 

 Děvín (mapa): Nejvyšším bodem Pavlovských vrchů (Pálavy) je Děvín (554m) s telekomunikační věží a vojenským objektem na vrcholu. Je to místo dalekého výhledu a jednoho z nejcennějších území na Moravě - národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska (viz také). Skupinu Děvína a Kotle odděluje romantická skalní rokle Soutěska, asi 700 m dlouhá a místy jen 50 m široká, se svislými vápencovými stěnami a skalními bloky Uprostřed Soutěsky roste háj jedlých kaštanů. Zpět
 

 Dívčí Kámen (mapa): Velká a mimořádně romantická zřícenina hradu stojí na úzkém skalnatém ostrohu nad ústím Křemžského potoka do Vltavy. Hrad vybudovali Rožmberkové v místech pravěkého hradiště v roce 1349 na posílení své moci. V roce 1394 tady byl krátce vězněn král Václav IV. Význam hradu umocnilo zdokonalení opevnění na začátku 15. století - po vybudování dělových bašt už hrad nebyl nikdy dobyt. V roce 1541 však byl jeden z nejrozsáhlejších českých hradů (dlouhý 210 m a v průměru široký 45 m) uváděn jako pustý. Jádro tvoří dva protilehlé paláce (dochované téměř v původní výši), spojené vysokými zdmi, zůstalo i torzo první brány a základy velké válcové věže. Kolem hradu vede naučná stezka, naproti areálu se zdvihá impozantní 56 metrů vysoká skalní stěna. Zpět
 

 Dívčí kameny (mapa): Mohutné skalní útvary z biotitické žuly, vysoké 3 až 8 metrů, se tyčí na Slezském hřbetu, na Cestě česko-polského přátelství, v západní části Krkonoš. Otvírá se odtud nádherný výhled; viz také Multimediální encyklopedie Krkonoš. Zpět
 

 Dlaskův statek (mapa): Dlaskův statek, stojící na pravém břehu Jizery v Dolánkách u Turnova, je mnohými znalci považován za nejkrásnější patrovou roubenou stavbu v Čechách. Tato selská usedlost sem byla přenesena v roce 1716. Hlavním objektem půvabného areálu je obdélníková jednopatrová obytná budova s bohatou lomenicí a pavlačí. V přízemí je velká světnice s černou kuchyní, v patře je výměnek a komory. Dalším objektem je velká podsklepená stodola se studnou. V hospodářských budovách je sbírka zemědělského a řemeslnického nářadí. V roce 1963 byl komplex dřevěných staveb doplněn o tzv. Rakoušův sroubek, špýchar z roku 1807, přemístěný sem z nedalekého Malého Rohozce. Objekt nese jméno nejznámějšího majitele, písmáka Josefa Dlaska, jehož osud se tragicky naplnil v roce 1853 - Dlask se utopil v Jizeře při chytání ryb. Zpět
 

 Dobrá (Stožec) (mapa): Urbanisticky i architektonicky pozoruhodná ves, jedno z nejmladších šumavských sídel, založené roku 1816, chráněné jako vesnická památková rezervace. Leží v nivě Teplé Vltavy na úpatí hory Stožec. Tvoří ji jediná ulice, dlouhá téměř 4km, zastavěná pouze po jedné straně. Spolu s Volary tvoří nejcennější a nejrozsáhlejší soubor šumavského volarského domu. Na rozdíl od Volar jsou však domy v Dobré pouze přízemní; k nejhezčím patří dům čp. 10, zdobený zvoničkou na hřebeni střechy. Zpět
 

 Dobrá Voda u Českých Budějovic (mapa): Bývalé lázně a středisko těžby stříbra a zlata má zajímavou dominantu v podobě poutního kostela Panny Marie Bolestné. Jedna z nejvýznamnějších barokních památek v jižních Čechách vznikla v letech 1733-1739 na místě staršího kostelíka - autorem projektu byl Kilián Ignác Dienzenhofer a Václav Vavřinec Reiner. Pozoruhodná je freska od Václava Vavřince Reinera zachycující výjevy z historie zdejšího léčivého pramene. Zpět
 

 Dobrošov (mapa): Vrch (624m) nad Náchodem je známý perfektně dochovanou soustavou opevnění z let 1936-1938, chráněnou dnes jako národní kulturní památka. Právě tento areál si Němci vybrali k vyzkoušení munice. V roce 1983 zde byla otevřena naučná stezka Pevnost Dobrošov (viz také), spojující všechna důležitá místa tohoto unikátního areálu (dělostřelecký srub Zelený, velitelský srub Můstek, tvrz Březinka a další objekty). V objektech jsou připraveny i stálé expozice. Prohlídku nikdy nevyužitého obranného systému lze spojit s návštěvou nedaleké Jiráskovy chaty s rozhlednou. Zpět
 

 Dobrš, viz také, (mapa): V pošumavské vsi na Strakonicku, položené na vysokém návrší (700 m), je neobvyklá kumulace památek; kromě dvou románských kostelů tu v areálu hospodářského dvora stojí komplex gotické a renesanční tvrze a barokního zámku, budovaný od 13. do 17. století. Vstup do dvora střeží krásně zdobená renesanční brána. Zpět
 

 Dobruška, viz také, (mapa): Město na rozhraní rovinatějšího Polabí a Orlických hor bylo v 18. a 19. století proslulým centrem vlasteneckého hnutí. Nejvýraznější stavbou je renesanční radnice ze 16. století se 45 metrů vysokou věží s arkádovým ochozem. Kousek od náměstí je rodný domek kupce Františka Vladislava Heka (známého jako F.L.Věk v románu Aloise Jiráska). Unikátem je někdejší židovská část města s muzeem (s dochovanou lázní - mikví); Toulavá kamera Čt: Dobruška 1; Dobruška 2. Zpět
 

Dobřeň (mapa): Unikátní soubor patrových roubených domů z 19. století je chráněn jako vesnická památková rezervace, jedna z mnoha na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Některé z usedlostí mají zděné empírové brány, zdobená vrata, zajímavostí je hrázděný objekt z roku 1876. Domy mají složité tvary štítů, časté jsou boční pavlače a další prvky. Zpět
 

Dobříš-město, viz také, (mapa): Za prohlídku stojí rozlehlý rokokový zámek, který byl postaven podle francouzských vzorů v letech 1745-1765 na místě staršího šlechtického sídla. Areál zdobí sochy většinou od slavného Ignáce Františka Platzera. Na zámek navazuje skvostná zámecká zahrada, francouzský a anglický park. Pod zámeckou terasou je plastika ondatry v nadživotní velikosti jako připomínka jednoho primátu - v roce 1905 byly do zdejšího Huťského rybníka vysazeny první ondatry ve střední Evropě. Pozoruhodný je i most v parku - postaven byl ze strusky, což u nás nemá obdoby!  Zpět
 

Dobřív-hamr (mapa, obec Dobřív): Nejlépe dochovaný a nejznámější vodní hamr v Čechách stojí u Padrťského potoka na Rokycansku. Prokazatelně existoval už v roce 1379 a v činnosti byl až do roku 1956. Za třicetileté války se tady odlévaly dělové koule. Hamr je přístupný, dochovalo se v něm téměř původní vybavení, konají se tu i ukázky zpracování železa. Kousek od hamru stojí historická Stará hospoda s pamětní síní herce Jindřicha Mošny (Jindřich Mošna). Zpět
 

Doksy (mapa): Městečko a příjemné letovisko u Máchova jezera je spojeno s Karlem Hynkem Máchou. Památník tohoto romantického básníka je umístěn v dřevěném patrovém roubeném domku čp. 150, kousek pod náměstím. V romantické krajině kolem Doks a na Bezdězu se odehrává děj slavné Máchovy epické básně Máj. Zajímavost: Nedaleko Máchova jezera byl objeven zvláštní druh vosy, který nebyl popsán nikde v Evropě, nazvaný včelák český Zpět
 

Dolní Dvořiště (mapa): Raně gotický kostel, zasvěcený sv. Jiljí, je dominantou příhraničního městečka a jednou z nejvýznamnějších památek svého druhu v Jihočeském kraji. V interiéru jsou zajímavé kamenické práce z 15. století. Zpět
 
Dolní Kounice (mapa): Město položené v malebné krajině mezi kopci v údolí řeky Jihlavy, s pestrou plejádou památek - gotický hrad přestavěný na zámek, několik kostelů a kaplí, historické domy, židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem aj. Hlavním magnetem a nejromantičtější stavbou je z větší části zřícený areál kláštera premonstrátek Rosa coeli (Růže nebeská) s Kostelem Panny Marie, založený roku 1181, nejstarší ženský klášter na Moravě. Zpět
 
Dolní Loučky (mapa): Staré osídlení malebné krajiny při říčce Loučce podtrhuje na návrší nad vsí kostel sv. Martina. Další zajímavostí Dolních Louček je železniční viadukt zvaný Most míru, vystavěný v letech 1939-1953. Jeho hlavní oblouk je 40 m vysoký a má rozpětí 110 metrů. Zajímavá je také zřícenina hradu Loučky. Zpět
 
Dolní Věstonice (mapa): Obec má řadu památek, proslulost jí však získalo světoznámé archeologické naleziště - sídliště lovců mamutů z doby před třiceti až pětadvaceti tisíci lety. Výzkumy, které začaly v roce 1924 pod vedením prof. Karla Absolona, přinesly mimořádně významné objevy. Mezi unikáty patřila i soška ženy, pojmenovaná Věstonická Venuše. Na pěti lokalitách odkryli odborníci i pozůstatky několika chat krytých kůžemi, kamenné nástroje a ozdoby, kostru skrčené asi čtyřicetileté ženy aj. S některými archeologickými nálezy seznamuje expozice místního muzea v budově bývalé radnice. Zpět
 
Domažlice (mapa): Centrum Chodska a stará osada na zemské stezce se objevuje v písemných záznamech již v roce 993. Nádherné je především protáhlé náměstí s podloubím, s přístupnou věží 56 metrů vysokou a od svislé osy o 70 cm odchýlenou, která je součástí gotického kostela Narození Panny Marie. Vyhledávanou památkou je Chodský hrad s muzeem.  Zpět
 
Doubravník (mapa): "Mramorový kostel" Nalezení sv. Kříže proslavil městečko v údolí Svratky. Mramorový se mu říká proto, že byl postaven z nedvědického mramoru Zpět
 
Doudleby nad Orlicí (mapa): Chloubou městečka je zámek (viz také), jedna z nejkrásnějších renesančních staveb u nás, posazená do menšího anglického parku. K největším pozoruhodnostem zámku patří ornamentální sgrafitová výzdoba fasád. V interiérech jsou cenné nástěnné a nástropní malby na mytologická a náboženská témata.  Zpět
 
Drábské světničky (mapa): Náš nejznámější skalní hrad byl vybudován někdy v první čtvrtině 15. století na tehdy zcela nepřístupných 100 metrů vysokých skalách. Pískovcové bloky byly pospojovány dřevěnými mosty, vznikala dřevěná či kamenná schodiště, do skály bylo vytesáno na 30 světniček. Ty sloužily většinou jako zásobárny, bydlelo se v dřevěných stavbách, které již zanikly. Ze skal se otvírají impozantní výhledy.  Zpět
 
Drbákov - Albertovy skály (mapa): Mimořádně malebnou polohou vyniká národní přírodní rezervace, v pravém svahu meandru Vltavy na Sedlčansku. Výslunné skalnaté stráně hostí cennou stepní květenu, vzácně se tu dochovaly bohaté porosty chráněného Tisu. Nejkrásnějšími partiemi rezervace prochází naučná stezka (viz také), nabízející mimo jiné nádherné výhledy do údolí Vltavy. Zpět
 
Drnholec (mapa): Městys na terase nad levým břehem Dyje býval ve středověku osadou na moravsko-rakouské hranici, kterou již od 12. století strážil hrad, přestavěný goticky, roku 1585 nahrazený renesančním zámkem, barokně upraveným před rokem 1762. Druhou drnholeckou dominantou je neobvykle vysoký pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice s dvouvěžovým průčelím z let 1750-1757 od brněnského stavitele Františka Antonína Grimma.
                                                                                                                                                 
Zpět
Dub nad Moravou (mapa): Jeden z nejmohutnějších moravských kostelů stojí v městečku na pravém břehu Moravy. Jde o poutní barokní kostel Očišťování Panny Marie, kterou zřejmě podle vlastního návrhu vystavěl v letech 1736-1756 František Benedikt Klíčník. Stavba má mimořádně vysoké průčelí s dvojicí věží.  Zpět
 
Duchcov (mapa): V Duchcově prožil svá poslední léta života (1785-1798) světoznámý dobrodruh a ctitel žen Giacomo Casanova. Pobýval na zdejším zámku, kde pracoval jako knihovník pro Josefa Karla z Valdštejna. Napsal tu některé své knihy, tady také zemřel a byl pochován. Jeho památku připomíná stálá expozice na zámku, jediná svého druhu na světě. Zámek je honosná barokní stavba z 2. poloviny 17.a 1. poloviny 18. století s navazujícím zámeckým parkem Zpět
 
Dvůr Králové nad Labem (mapa): Historie podkrkonošského města sahá do 13.století - od té doby se tu odehrála nejedna významná dějinná událost, např. v roce 1817 hoříněveský rodák Václav Hanka objevil v areálu kostela sv. Jana Křtitele tzv. Rukopis Královédvorský. Důležitý byl i rok 1946 - tehdy byla založena na kraji města zoologická zahrada, známá jako "safari" a v průběhu let specializovaná na africkou zvěř s volnými výběhy. Zpět
 
Dyje (mapa): Řeka, která vzniká u Raabsu v Rakousku soutokem Moravské a Rakouské Dyje vytváří bezprostředně po vstupu na naše území u Podhradí nad Dyjí hluboké skalnaté údolí s mimořádně velkými meandry. V horní části je zaplavuje jezero Vranovské přehrady, za ní až do Znojma se však uchovalo území s mimořádnou přírodní hodnotou tvořící osu Národního parku Podyjí, hluboký skalnatý kaňon téměř nedotčený činností člověka.  
                                                                                                                                                        
Zpět

F
Františkovy Lázně  Frýdek-Místek  Frýdlant  Frýdštejn  Frymburk  Fulnek
 

Františkovy Lázně (mapa): Jeden z vrcholů známého západočeského lázeňského trojúhelníku leží v rovinaté krajině poblíž Chebu. Počátky zdejšího lázeňství spadají do roku 1793, během 19. století tady, uprostřed mokřin při pramenech minerální vody, vyrostlo lázeňské město s pozoruhodným souborem architektury, tvořeným honosnými lázeňskými domy, léčebnými budovami, kolonádami, pavilony, kostelem, synagogou a divadlem, zasazenými do rozsáhlého parku s promenádními cestami.
 

Frýdek-Místek (mapa): Významné průmyslové centrum Podbeskydí vzniklo v dnešní podobě v roce 1943 spojením dvou samostatných měst - Frýdku a Místku. Ve zdejším zámku sídlí Muzeum Beskyd. Nápadnou dominantou města je barokní Bazilika Navštívení Panny Marie z roku 1777. Zpět
 

Frýdlant (mapa): Hrad ze 13. století a zámek na vysoké čedičové skále nedaleko soutoku Smědé s Řasnicí byl v roce 1801 prvním veřejnosti zpřístupněným hradem v Evropě. Dnes je chráněn jako národní kulturní památka. Přilehlý přírodní zámecká park zdobí četné skalky a pěkně udržovaný rybník. Zajímavé je i starobylé město pod hradem. Zpět
 

Frýdštejn (mapa): Romantická zřícenina hradu ze 14. století je součástí skalního labyrintu v horní části Vranovského hřebene na Maloskalsku (viz také). Hlavní částí je velká kulatá věž o průměru 9 metrů, vystupující jako výrazná dominanta zvláště poté, co byl vykácen okolní les. Frýdštejn je známým "hradem čarodějnic" z filmové pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Zpět
 

Frymburk (mapa): Půvabný městys na levém břehu Lipenské přehrady, na historické cestě z Rakous do Čech, poprvé uváděný v roce 1270. Dominantní památkou je kostel sv. Bartoloměje (viz také). Zajímavostí je i kamenný pranýř z roku 1651 a čtvercová kašna z roku 1676 na náměstí. Zpět
 

Fulnek (mapa): Město s mnoha pamětihodnostmi (od roku 1992 městská památková zóna), spojené se jménem Jana Ámose Komenského. Již od roku 1483 tady působil bratrský sbor. V roce 1618 sem přišel Komenský jako správce sboru a bratrské školy. Právě tady prakticky dokazoval, že škola má být hrou. Přímo v přírodě učil své žáky poznávat stromy, květiny a zvířata. Po bitvě na Bílé hoře musel Komenský prchnout. Na místě gotického hradu ze 13. století stojí zámek (viz také). Památky - Augustiniánský klášter, kostel Nejsvětější Trojicekaple sv. Rocha a Šebestiána. Původní bratrský sbor byl několikrát přestavěn, dnes je v něm Památník J. A. Komenského. Zpět
 

G
Galerie Jizery  Grabštejn  Gutštejn  Guty - Kostel Božího Těla
 

Galerie Jizery (mapa): Divoká soutěska Jizery u Semil, kde je řečiště sevřené strmými svahy a skalami vysokými až 40 metrů, připomíná svou romantikou známý Prielom Hornádu (viz také) ve Slovenském ráji. Ještě v 19. století byla soutěska široká pouhý metr a dlouhá 80 metrů - hromadily se tu ale naplavené kmeny nebo v době tání kry, a tak továrník Schmidt nechal soutěsku prostřílet až na dnešních 15 až 20 metrů. V roce 1909 zde přímo do skály, 5,5 metru vysoko nad původní hladinou Jizery, byla zapuštěna železná galerie, po níž vede značená turistická cesta. Lokalita je chráněna jako přírodní památka.
 

Grabštejn (mapa): Zajímavou dominantou je hrad a zámek na vysokém ostrohu nad údolím Lužické Nisy nedaleko Hrádku nad Nisou. Dlouhé roky nepřístupný objekt má dvě části. Dolní zámek dnes využívá armáda (výcvikové středisko služebních psů), Horní zámek je již veřejnosti přístupný - k vidění je např. stálá expozice zpracování drahých kamenů, původní barokní varhany či stará kovárna. Cenná je především přístupná renesanční kaple sv. Barbory s nástěnnými malbami. Věž je upravena na vyhlídku. Na Grabštejně se konají tradiční kulturní akce; Toulavá kamera Čt: Grabštejn I.  Grabštejn II.
 

Gutštejn (mapa): Jedna z nejromantičtějších hradních zřícenin v Čechách (viz také) se ukrývá v lese na ostrohu nad potokem Hadovka, jihovýchodně od Konstantinových Lázní. Hrad se poprvé připomíná v roce 1316, v roce 1422 se o něj marně pokoušelo husitské vojsko. Opuštěn byl v 16. století. Nejvýraznější částí je mohutná hranolová věž se zaoblenými rohy, dochovalo se i zdivo dvou paláců a obvodová hradba. Zpět
 

Guty - Kostel Božího Těla (mapa): Podhůří Beskyd zdobí spousta nádherných dřevěných kostelíků, ten v Gutech je považován za jeden z nejkrásnějších. Skrývá se na kraji lesa trochu stranou zástavby. Podle data na portálu sakristie pochází z roku 1563. Zvon odlitý v roce 1565 byl v roce 2000 ukraden, ale naštěstí byl nalezen a vrátil se na původní místo. V interiéru je zajímavá kruchta s malbami a řezbami ze začátku 17. století.
                                                                                                          Zpět na G    Zpět na F   Zpět na D

 

Zdroj: Publikace 1000 divů Česka + webové stránky popisující konkrétní místa, stavby, historické osobnosti a události, výtvory přírody a zajímavosti.  Poznámka: U odkazů na videa uložená na serverech YouTube se předpokládá, že uživatelé vkládající videa na tyto servery musí mít náležitě ošetřena autorská práva tak, aby veškerý vkládaný obsah byl s autorskými právy v souladu.