wz
 

Abecední přehled zajímavých míst a výtvorů
přírody a člověka v ČR

L
Labe  Landek  Landštejn  Lánská obora  Lázně Jeseník  Lázně Libverda-Obří sud  Lednicko-valtický areál  Lednice-zámek  Lednice-Minaret  Lenora  Les Království  Ležáky  Lhotka  Liběchov  Liberec-radnice  Liberec-botanická zahrada  Liberk  Libice nad Cidlinou  Libochovice  Libotyně  Libouň  Líčkov-zámek  Lidéřovice  Lidice  Lipany (Vitice)  Lipenská přehrada  Lipnice nad Sázavou  Litice nad Orlicí  Litoměřice  Litomyšl  Litovel  Loket-hrad  Lomec-poutní kostel Jména Panny Marie  Loučeň-zámek  Loučná Hora  Louka u Znojma  Louny  Lovoš  Lštění  Luhačovice  Lukov-hrad  Lužany-zámek  Luže  Lužnice  Lysá hora  Lysá nad Labem  Lysice

 

Labe (mapa): Nejvýznamnější česká řeka a jeden z evropských veletoků pramení na Labské louce v Krkonoších v nadmořské výšce 1384 m, naše území opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Pak pokračuje přes Německo do Hamburku, kde se vlévá do Severního moře. Celková délka Labe je 1154 km, z toho v Čechách 370 km. Spolu se svým největším přítokem Vltavou odvádí vodu ze dvou třetin území republiky. Zhruba od Jaroměře k Litoměřicím teče plochou Polabskou nížinou, kde bylo v minulosti jeho koryto regulováno a narovnáno. Připomínkou původních meandrů jsou romantická mrtvá ramena a tůně s cennou flórou a faunou.
 

Landek (mapa): Nad soutokem Odry a Ostravice na území Ostravy se vypíná vrch Landek, místo pravěkého osídlení (tábořiště lovců mamutů i sídlo mladších kultur, kdy obyvatelé jako první na světě začali používat černé uhlí k udržování ohňů). Dnes tu je největší Hornické muzeum v České republice (viz také) - unikátní expozice je přímo v dole Anselm, největší svého druhu na světě je expozice báňského záchranářství (viz také, virtuální prohlídka). Světoznámý je nález Landecké Venuše (viz také) - jedná se o 46 milimetrů vysoké torzo ženy, vyřezané z krevele (zajímavost). Pozoruhodný je její tvar - jedná se o jedinou štíhlou Venuši v Evropě. Toulavá kamera Čt: Hornické muzeum.
 

Landštejn, viz také (mapa): Jedna z nejmohutnějších a nejzachovalejších hradních zřícenin u nás se skrývá v hlubokých lesích České Kanady (viz také). Hrad byl vybudován na začátku 13. století na ochranu královských držav. Kolem nádvoří jsou zbytky gotického paláce a jádro původního románského objektu se dvěma věžemi (v severní věži je románská kaple, jižní je upravena na vyhlídku - za dobrých podmínek jsou vidět i Alpy). Další informace o hradu + fotogalerie. Toulavá kamera Čt: Landštejn. Zpět
 

Lánská obora, viz také, obec Lány (mapa): Jižně od zámku v Lánech (viz také) se prostírá jedna z nejkrásnějších obor v Čechách. O její vznik se v roce 1713 zasloužili tehdejší majitelé panství Valdštejnové. Obora měla rozlohu více než 9000 hektarů, a tak ji v letech 1816-1817 Jáchym Fürstenberk (viz také) rozdělil na dvě menší. V Řevničovské oboře se chovala černá a v Lánské oboře vysoká zvěř. Dnešní rozloha Lánské obory je 2144 hektarů a jejím nepsaným "králem" je jelen evropský (viz také). Až do roku 1948 byla volně přístupná, pak byla obehnána plotem. V Červnu 2006 byla otevřena 3,5 km dlouhá naučná stezka s informačními panely, která umožňuje nahlédnout do nádherného koutu, přístupného až do nedávné doby jen některým "vyvoleným". Toulavá kamera Čt: Lány 1, 2, Muzeum v Lánech. Zpět
 

Lázně Jeseník, viz také (mapa): Až do 30. let 19. století se tady na nejvýchodnějším výběžku Rychlebských hor (viz také) prostírala ne příliš významná osada. Jenomže 4.října 1799 se jako šesté dítě v rodině chalupníka narodil Vincenc Priessnitz. Od 12 let se musel starat o rodinu, na školu moc času neměl, ale o to víc pozoroval dění v přírodě. Viděl, jak si zraněný srnec vyléčil běhák v lesní studánce a sám pak začal s léčbou studenou vodou. Brzy za ním začali přicházet pacienti a Priessnitz přes nevoli oficiálních lékařů v roce 1822 otevřel kamenný dům - první vodoléčebný ústav na světě. V roce 1838 získal povolení k oficiálnímu provozu lázní (historie lázní). Ve středu lázní stojí rodný Priessnitzův dům (viz také) se stálou expozicí. Nejvýše položeným historickým objektem je Priessnitzovo sanatorium z roku 1910, které ve své době patřilo k největším na světě. Specifikou lázní je obrovské množství pramenů, u nichž jsou památníky a pomníčky. Areálem lázní i malebným okolím vede několik značených vycházkových léčebných okruhů - mimo jiné i na Jižní svah. K jihu obrácenou strání vede tzv. Cesta života (video), u nás zcela ojedinělé sochařské dílo brněnského umělce Jana Šimka z let 1979 až 1985. Jedenáct sochařských objektů vyrůstá přímo z kamenných polí, směrem vzhůru jsou stále složitější kompozice, vše vrcholí Cestou života. Toulavá kamera Čt: Priessnitzovy lázně, Priessnitzovy zábaly. Zpět
 

Lázně Libverda, viz také - Obří sud, viz také (mapa): Osada za hradbou Jizerských hor (viz také), se pod výmluvným názvem Liebwerder (Líbezný ostrov) připomíná již ve 14. století. Brzy si získala proslulost díky zdejším kyselkám (viz také) - minerálku si třeba Albrecht z Valdštejna nechal vozit i na válečná tažení. Clam-Gallasové tu postavili letní zámeček. Dnes jsou zde v provozu malé lázně (film o lázních) s dochovanými stavbami z 18. a první poloviny 19. století. Nad lázněmi pak stojí největší atrakce - výletní restaurace Obří sud. Skutečný mohutný dřevěný sud tady byl instalován v roce 1931. Návštěvníci zde kromě netypického prostředí ocení i nádherný výhled na Jizerské hory. Zpět
 

Lednicko-valtický areál, viz také (mapa): Rozsáhlé území (200 km2) mezi řekou Dyjí u Lednice (viz také), Valticemi, rakouskou hranicí a Břeclaví, jehož cíp zasahuje i do lužních lesů u zámečků Pohansko (viz také) a Lány, bylo v roce 1966 prohlášeno za památku světového kulturního a přírodního dědictví a jako kulturní krajina zapsáno na seznamu UNESCO. Původně bažinatá a téměř nevyužitá krajina se během několika staletí proměnila v částečně umělý, ale harmonický a vyvážený celek. Konečnou podobu dostal areál v době romantismu v 19. století, kdy jej doplnila řada zámečků, hospodářských objektů i dalších staveb. Jednou z nejpůvabnějších je zámeček Randez-vous (viz také) neboli Dianin chrám, napodobující římský triumfální oblouk, který v letech 1810-1812 postavil Josef Kornhäusel podle projektu Josefa Hardtmutha. Toulavá kamera Čt: Lednicko-valtický areál 1, 2. Zpět
 

Lednice-zámek, viz také (mapa): Lednický zámek, posazený na okraj rozlehlého přírodně krajinářského parku se dvěma rybníky a několika romantickými stavbami v nivě Dyje (viz také, řeka Dyje-královna národního parku Podyjí), je považován za jednu z nejhodnotnějších staveb romantické novogotiky u nás. Jeho předchůdcem byl raně barokní zámek, vystavěný Lichtenštejny, kteří ho vlastnili nepřetržitě v letech 1322-1945. V 18. století byl zámek rozšířen o křídlo s kostelem. Dnešní podobu ve stylu módní windsorské novogotiky získal objekt za Aloise II. Josefa z Lichtenštejna v letech 1848-1858. Chráněnou technickou památkou je zámecký skleník úctyhodných rozměrů, 92 m dlouhý, 13 m široký a 10 m vysoký, s litinovou konstrukcí na kamenné podezdívce. Sloužil jako zimní zahrada, roste v něm řada druhů tropických rostlin. V zámeckých komnatách zaujme především vynikající řezbářská výzdoba, mramorové krby a kazetové stropy. Toulavá kamera Čt: Zámek Lednice 1, 2, 3. Zpět
 

Lednice-Minaret, viz také (mapa): Nejnavštěvovanějším místem Lednického zámeckého parku (viz také) je Minaret (viz také) na severním břehu Zámeckého rybníka (viz také). Tento největší minaret v mimoislámských zemích byl vystavěn podle Hardtmuthova projektu v letech 1798-1804. Ze základny, tvořené patrovou hranolovou budovou v maurském slohu vyrůstá zděná válcová věž se třemi vyhlídkovými plošinami, vysoká 59,4 m. Celá stavba je vysoká 64,8 m. Zpět
 

Lenora, viz také (mapa): Známá šumavská ves a letovisko (viz také) v údolí Teplé Vltavy pod Boubínem (viz také Boubínský prales, rozhledna, Hezký výlet na Boubín) původně osada při sklářské huti, založené roku 1833. Proslulá sklárna (dnes Sklářské muzeum), exportující do celého světa, zanikla po neslavné privatizaci po roce 1990. Technickou památkou je dřevěná rechle - krytá lávka přes řeku, původně sloužící k počítání a regulaci plaveného dřeva. Podobných rechlí bývalo na Šumavě víc - ta lenorská je nejznámější a nejlépe zachovalá. Měří 27,7 m, je 1,8 m široká a 3 m vysoká. Toulavá kamera Čt: Lenora. Zpět
 

Les Království, viz také (mapa): Přehrada na Labi nedaleko Dvora Králové je mnohými považována za nejkrásnější stavbu svého druhu u nás. Hráz z kamenných kvádrů byla postavena v letech 1910-1919, je vysoká 40 metrů  a 224 metry dlouhá, půvabné jsou především romantické věžičky, hezké je i nejbližší lesnaté okolí. Po dokončení díla bylo zjištěno prosakování vody do obtokových tunelů - proto byla v letech 1929-1930 vybudována 182 metry dlouhá ochranná zeď a na ni později napojena další betonová zeď. Toulavá kamera Čt: Přehrada Les Království. Zpět
 

Ležáky (mapa): Pietní území s památníkem západně od Skutče připomíná bývalou osadu, kterou 24.6.1942 přepadlo pardubické gestapo, domy místních kameníků vypálilo, muže a ženy zajalo a odvezlo do Pardubic, kde byli na popravišti u Zámečku zastřeleni (Historie osady Ležáky). Důvod? Ve zdejším mlýně byla ukryta vysílačka parašutistické skupiny Silver A, vyslané z Londýna, o níž však nikdo z místních nevěděl. Zpět
 

Lhotka (mapa): V obci nedaleko Mělníka je nádherně zachovaný skalní byt (viz také Regionální muzeum Mělník, Bydlení iDNES.cz, Novinky.cz, Český rozhlas) vyhloubený do pískovcového bloku někdy kolem roku 1900 a obydlený až do roku 1982. Vedle obytné části obsahuje i síň, chlév a v patře komoru. Zpět
 

Liběchov (mapa): Na staré obchodní cestě z Prahy přes Mělník do severních Čech stávala vodní tvrz, v 16. století upravená renesančně a vyzdobená sgrafity, v 18. století pak přestavěná na barokní zámek (viz také). Na jeho výzdobě se podíleli vynikající umělci - hodnotné jsou především nástěnné malby od Josefa Navrátila, čínské malby od Quida Mánesa a sochy od Václava Levého a Matyáše Bernarda Brauna. Další pamětihodnosti: Kaple svatého Ducha, Křížová cesta, Jeskyně Klácelka (viz také). Toulavá kamera Čt: Liběchov a Želízy. Zpět
 

Liberec-radnice, viz také (mapa): Monumentální novorenesanční radnice na náměstí dr. E. Beneše s 65 m vysokou věží (přístupná jako vyhlídka) je typickou libereckou dominantou. V letech 1888-1893 byla vybudována podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna - její podobnost s vídeňskou radnicí tedy není náhodná. Patrně nejkrásnějším sálem je dřevem obložená obřadní síň s vynikající akustikou. Toulavá kamera Čt: iQLandia Liberec. Zpět
 

Liberec-botanická zahrada, viz také (mapa): Při návštěvě Liberce nelze vynechat botanickou zahradu s mimořádnou sbírkou masožravých rostlin a leknínem Viktorií královskou, vykvétající jedinou noc v roce. Sousední zoologická zahrada (viz také) se známými bílými tygry (viz také, iDNES.cz, video) je nejstarší svého druhu u nás (1904). Toulavá kamera Čt: Botanická zahrada. Zpět
 

Liberk, viz také (mapa): Málokdo tuší, že v obci v podhůří Orlických hor, nedaleko Rychnova nad Kněžnou, se ukrývá pravý poklad lidové architektury. V sousedství dnes již zaniklého hradu Rychmberka stojí vzácný dřevěný kostel  sv. Petra a Pavla (viz také). Byl vystavěn barokně v letech 1691-1692 a v letech 1800-1802 o 2 metry podezděn. V interiéru je hodnotné barokní zařízení, na hřbitově sochy zdejšího rodáka, vídeňského dvorního sochaře Filipa Jakuba Prokopa, jehož skulptury najdeme i na dalších místech v obci. Kostel obklopený hřbitovem doplňuje dřevěná stupňovitá hranolová zvonice, dřevěná přízemní fara a stodola, dohromady vytvářející velmi působivý celek. Před farou stojí barokní mariánský sloup z roku 1751. V obci je i řada roubených stavení. Video: Liberkské myslivecké slavnosti. Zpět
 

Libice nad Cidlinou, viz také (mapa): Hradiště uprostřed bažin při ústí Cidliny (mapa toku) do Labe (mapa toku) bývalo centrem knížectví kmene Slavníkovců (viz také, Vyvraždění Slavníkovců, Kdo a proč vyvraždil Slavníkovce, Záhadný masakr na Libici: Proč Slavníkovce nevyvraždili Přemyslovci?, Čt24: Vyvraždění Slavníkovců), který byl v 10. století mocenským konkurentem kmeni Čechů. Češi nakonec v roce 995 libické hradiště (viz také) přepadli a všechny jeho obyvatele povraždili. Kromě základů zdiva předrománského kostela a knížecího paláce tu dnes Slavníkovce připomíná památník s bronzovým sousoším svatých bratří Vojtěcha a Radima, misionářů Střední Evropy. Toulavá kamera Čt: Libice nad Cidlinou, Na kole a po vodě kolem Poděbrad. Zpět
 

Libochovice (mapa): Ozdobou města na Ohři (průběh toku, mapa toku) je pěkný raně barokní zámek (viz také, perla nad Ohři), obklopený parkem. Vznikl přestavbou původní gotické tvrze a pozdějšího renesančního sídla v letech 1683-1690 podle projektu Antonia della Porty. Je to uzavřená dvoupatrová budova se čtyřmi křídly obklopujícími obdélné nádvoří. V přízemí východního křídla je sala terrena, zdobená reliéfy mořských oblud. Z bohatě vybavených komnat vyniká Saturnův sál (zdroj odkazů na obrázky). V zámku se v roce 1787 narodil světoznámý fyziolog Jan Evangelista Purkyně. Toulavá kamera Čt: Zámek Libochovice 1 2. Zpět
 

Libotyně (mapa): Za vrchol tvorby Jakuba Bursy se považují jeho stavby v Libotyni na Vimpersku - na návsi venkovská kovárna z roku 1842 a kaplička z roku 1844 (štít kapličky), nedaleko odtud pak statek čp. 6 u Dudáků z roku 1945, jehož štítový nástavec má štukovou výzdobu s řadou náboženských symbolů. Zpět
 

Libouň (mapa): Románský kostel v Podblanicku stojí na návrší nad vsí Libouň. Rotunda (viz také) s průčelní hranolovou věží z 2. poloviny 13. století, zasvěcená sv. Václavu, se dodnes dochovala v původním stavu, bez výraznějších stavebních zásahů. Zpět
 

Líčkov-zámek, viz také (mapa): Válcová věž s cimbuřím, zakomponovaná do průčelí budovy, je neklamným důkazem toho, že předchůdcem dnešního zámku, stojícího na okraji chmelařské vsi na Žatecku, byl gotický hrad. Zámecký objekt vznikl jeho barokní přestavbou v 1. polovině 17. století. Pozdější rokokový vzhled získal v roce 1765, z té doby pochází i skvostná brána. V 19. století byl zámek upraven na cukrovar a lihovar. V roce 1924 zámek koupil a renovoval akademický malíř Oskar Brázda, jehož dědicům patří i dnes (viz také). Součástí zámecké expozice je i galerie Brázdových obrazů. Toulavá kamera Čt: Zámek Líčkov 1 2. Zpět
 

Lidéřovice (mapa): Významnou památkou je hřbitovní kostel sv. Linharta v Lidéřovicích poblíž Českého Rudolce, který pochází již z poloviny 14. století, v poslední čtvrtině 15. století byl zcela přestavěn v pozdní gotice. V této podobě se dochoval dodnes. Zpět
 

Lidice (mapa): Sousoší 82 zavražděných lidických dětí, dílo akademické sochařky Marie Uchytilové (viz také), je nejpůsobivějším artefaktem Památníku Lidice nedaleko Kladna. V noci z 9. na 10. června 1942 oddíly gestapa, SS a německé armády přepadly obec - muže postřílely, ženy odvezly do koncentračních táborů, děti odvedly na tzv. převýchovu, vesnici srovnaly se zemí. Dnes je areál národní kulturní památkou. Od roku 1955 vykvétají růže na 23000 keřích v Růžovém sadu. V roce 2003 byla otevřena Lidická galerie, z darů umělců vznikla Lidická sbírka. Na místě společného hrobu obětí je dřevěný kříž s trnovou korunou. Dokument o Lidicích. Zpět
 

Lipany (Vitice) (mapa): Kamenná mohyla z roku 1881 ve tvaru komolého kužele na Lipské hoře (367 m) nad vsí Lipany poblíž Kouřimi připomíná památnou bitvu u Lipan 30. května 1434, v níž bojovali Češi proti Čechům - na jedné straně radikální husitské křídlo, reprezentované hlavně tábority a sirotky, na straně druhé pak jednota umírněných husitů a katolické šlechty. Porážka radikálů znamenala konec husitských válek, nikoli však konec kalicha (viz také), jemuž převážná část Čechů zachovala věrnost ještě téměř sto let. Toulavá kamera Čt: Husitské muzeum 1, 2, Husitské hrady. Zpět
 

Lipenská přehrada, viz také (mapa): Šumavské moře - tak se také říká Lipenské přehradě, vybudované v letech 1950-1959, která je největší vodní plochou v Čechách. Hráz dlouhá 296 a vysoká 25 metrů zadržuje jezero o maximální hloubce 21,5 metru a ploše 4870 hektarů. Když se zvedne vítr, vzedmou se mohutné vlny a hladina jezera opravdu připomíná moře. Přehrada a okolí nabízí celoroční podmínky ke sportu a rekreaci (lyžařský areál Kramolín, bruslařská dráha na zamrzlém jezeře, v roce 2012 byla otevřena Stezka korunami stromů, videogalerie). Toulavá kamera Čt: Lipno 1, 2, Kozí farma Lipno. Zpět
 

Lipnice nad Sázavou (mapa): Z velké dálky je vidět silueta lipnického hradu (oficiální webová prezentace, legendy, Lipnice na hrady.cz) založeného na počátku 14. století pány z Lichtenburka, v 16. století přestavěného renesančně a využívaného až do 18. století. Požár roku 1869 jej však proměnil ve zříceninu. Od roku 1917, intenzivně pak posledních 40 let, se hradní objekty opravují. K nejzajímavějším patří kaple sv. Vavřince, Trčkovský a Thunovský palác, Velká věž a věž Samson (více info Blog iDnes.cz). Na Lipnici zemřel a je pochován spisovatel Jaroslav Hašek. Toulavá kamera Čt: Lipnice 1, 2. Zpět
 

Litice nad Orlicí, hrad Litice nad Orlicí (mapa): Jedno z nejromantičtějších míst v naší vlasti leží při Divoké Orlici mezi Žamberkem a Vamberkem. Na mohutném skalnatém ostrohu, ze třístran obtočeném velkým meandrem řeky, stojí od konce 13. století hrad Litice (viz také, pověsti, fotogalerie) do dnešní podoby přestavěný před rokem 1468 králem Jiřím z Poděbrad (viz také). Nejlépe se dochoval jižní palác s vyhlídkovou nárožní věží a kaplí. Toulavá kamera Čt: Litice nad Orlicí: 1, 2. Zpět
 

Litoměřice - Dómský pahorek (mapa): Jednomu z našich nejkrásnějších měst, položenému na pravém břehu Labe, dominuje církevní areál na Dómském pahorku, založený v místech, kde býval přemyslovský správní hrad (viz také) s kapitulou a bazilikou sv. Štěpána. Dnešní katedrála je barokní ze 17. století, barokní či novobarokní jsou i další objekty včetně biskupské rezidence z let 1683-1701.
***Litoměřice - stará radnice: Mezi množstvím historických domů na Mírovém náměstí i v přilehlých ulicích vyniká vyniká bývalá radnice čp. 171, v níž se dochovala část věžovitého objektu ze 13. století. Po požáru v roce 1537 byla rozšířena o sousední dům a renesančně přestavěna. Nárožní budova má na dvou stranách podloubí a členité renesanční štíty. Dnes tu sídlí Oblastní muzeum. V roce 1836 pobýval v Litoměřicích krátce Karel Hynek Mácha. Jeho život v Litoměřicích připomíná stálá expozice umístěná v domě Na Vikárce ve světničce, kde K. H. Mácha bydlel a také 6.11.1836 zemřel. Toulavá kamera Čt: Dómský pahorek. Zpět
 

Litomyšl - zámek (mapa): Na návrší zvaném Olivetská hora, na místě slavníkovského hradiště a pozdějšího litomyšlského biskupství, dal mocný šlechtic Vratislav II. z Pernštejna postavit podle návrhu Italů Giovanniho Battisty Aostallise a Ulrica Aostallise v letech 1568-82 nádherný zámek, který byl jedním z prvních výrazných projevů čisté renesance v Čechách. Skvostná a zcela ojedinělá je sgrafitová výzdoba fasád zámku od Šimona Vlacha, považovaná za nejskvostnější nejen v Čechách, ale i na celém území bývalé rakouské monarchie. Omítku pokrývá na 8000 "psaníček". Mimořádně cenné je zámecké divadlo z konce 18. století v přízemí západního křídla, jedno z nejstarších v Evropě, s původními dekoracemi od malíře Josefa Platzera. Zámek byl v roce 1999 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Toulavá kamera Čt: Zámek v Litomyšli.
***Litomyšl - náměstí: Centrem města s více než tisíciletou historií je Smetanovo náměstí obklopené souborem historických domů s podloubím. Asi nejkrásnější z nich je renesanční dům U Rytířů z doby po roce 1546 s výzdobou na průčelí. Původně gotická, renesančně a barokně upravená radnice, má nárožní hranolovou věž. Na náměstí stojí i pomník zdejšího rodáka, hudebního skladatele Bedřicha Smetany, od Jana Štursy a Pavla Janáka z roku 1924. V bývalé piaristické koleji s kostelem a gymnáziem má dnes sídlo Regionální muzeum. V někdejším Portmanově domě je Portmoneum - muzeum spisovatele a mystika Josefa Váchala. Toulavá kamera Čt: Smetanova Litomyšl. Zpět
 

Litovel (mapa): Hanácké Benátky (v současnosti hudební festival), tak se přezdívalo historickému městu na řece Moravě, která jeho území protíná šesti rameny a vytváří mnohá malebná zákoutí. Ve středověku se říční ramena stala i součástí důmyslného systému městského opevnění. Jedno z nich teče přímo pod radnicí a pod náměstím Přemysla Otakara. Radnice je zjevně nejvýraznější stavbou Litovle a radniční věž se 65,4 metry i stavbou nejvyšší. Původně sloužila jako rychta, v roce 1557 se stala majetkem města a do roku 1572 byla přestavěna na radnici. Roku 1684 se její součástí stal i sousední dům. Po požáru v roce 1724 byla obnovena barokně a věž o dvě patra zvýšena, současný vzhled získala v letech 1871-1872. Na náměstí jsou ještě další měšťanské domy. Litovel má jeden primát - stojí tu nejstarší dochovaný most na Moravě a třetí nejstarší v republice. Pochází z doby kolem roku 1592, překračuje řeku Moravu a je dlouhý 60 m. Podle sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěné v jeho středu, se mu říká Svatojánský. Ve městě také působí firma SEV Litovel, pokračovatel bývalé Tesly Litovel, zaměřující se především na výrobu gramofonů. Toulavá kamera Čt: Litovel, Pivovar Litovel, Muzeum Litovel. Zpět
 

Loket - hrad, viz také (mapa): Hrad na skalnatém ostrohu v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, ze tří stran obtočen meandrem řeky Ohře, patří k nejstarším a nejlépe zachovaným u nás. Od pradávna tvořil jeden celek, nazvaný "klíč ke Království českému", s podhradním městem, dnes jednou z našich nejkrásnějších městských památkových rezervací. Původně románský hrad byl založen jako královský kolem roku 1230 na místě staršího slovanského hradiště z 11. století. Dnešní vzhled získal při přestavbách v letech 1390-1547. Po třicetileté válce Loket chátral, v letech 1722-1948 sloužil jako státní věznice. Součástí dnešní bohaté expozice je mimo jiné Muzeum porcelánu. Toulavá kamera Čt: Hrad Loket 1, 2, 3. Zpět
 

Lomec - poutní kostel Jména Panny Marie (mapa): Na zalesněném vrchu (552 m) poblíž Vodňan stojí pozoruhodný poutní kostel Jména Panny Marie (viz také, video) s kaplí zastřešenou mohutnou bání s lucernou. Kostel vystavěl v letech 1692-1704 hraběcí rod Buqoyů. Architektonickým klenotem v kostele je unikátní oltář, který je zavěšený ze stropu uprostřed svatostánku. U kostela je křížová cesta, zvonice a zámeček z 18. století. Zajímavost. Zpět
 

Loučeň - zámek (mapa): Architektonicky cenný barokní zámek (historie) byl v nedávné době rekonstruován a nově instalovaná historická expozice zpřístupněna veřejnosti. Za zámkem je renovovaný zámecký park s cizokrajnými dřevinami a deseti labyrinty a bludišti, jaké nikde jinde v ČR nenajdeme. Na louce za zámkem se v roce 1882 hrál poprvé u nás fotbal. Zajímavost: Labyrint pro krále Karla IV.. Toulavá kamera Čt: Zámek Loučeň. Zpět
 

Loučná Hora, (mapa): Nad soutokem Cidliny s Javorkou stojí dřevěný roubený barokní kostel sv. Jiří (fotogalerie) z let 1778-1780. Poblíž je moderní stupňovitá dřevěná zvonice z roku 1942. Celý areál působí až pohádkově. Zpět
 

Louka u Znojma - Klášter Premonstrátů (mapa): V příměstské části Znojma stojí někdejší premonstrátský klášter (viz Premonstráti), založený roku 1190 Konrádem Otou. Klášter byl v minulosti významným duchovním, kulturním a hospodářským střediskem jihozápadní Moravy. Střídal období rozkvětu s obdobími náprav škod způsobených válkami. Josefínskými reformami byl v roce 1784, uprostřed rozsáhlé pozdně barokní přestavby, zrušen, nedokončené novostavby pak sloužily různým účelům, po většinu času tu byla kasárna. V roce 1748 začala rozsáhlá přestavba konventu, zcela dokončit se však podařilo jen severní křídlo. Klášter (virtuální prohlídky) je přístupný veřejnosti a nabízí stálou muzejní expozici. Toulavá kamera Čt: Klášter Louka. Zpět
 

Louny, viz také (mapa): Královské město na řece Ohři založil v 60. letech 13. století král Přemysl Otakar II. na místě starší vsi. Z mnoha památek vynikají Kostel sv. Mikuláše, Kostel sv. Petra, Kostel Čtrnácti svatých pomocníků, Žatecká brána (viz také), Vodárenská věž (viz také), Kotěrova dělnická kolonie, Synagoga (viz také) a Židovský hřbitov, Muzeum, Funkcionalistický kostel, Minerální pramen Luna (viz také), Památník padlým partyzánům výsadku Jana Koziny (viz také). Toulavá kamera Čt: Louny. Zpět
 

Lovoš, viz také (mapa): Nápadný čedičový kužel (570 m ) patří k nejvýraznějším kopcům Českého středohoří (viz také: video Čt, Magické horizonty, Naučná stezka Lovoš, Bývalá rozhledna na Lovoši, Lovoš s výhledem na České středohoří). Strmě se zvedá mezi levým břehem Labe a silnicí z Prahy na Teplice. Je porostlý přirozeným lesem, chráněným jako Národní přírodní rezervace, v němž je domovem i mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů. Z volně přístupné terasy u turistické chaty na vrcholu je mimořádný kruhový výhled. Zajímavost: Praotec Čech prý nevylezl na Říp, ale na Lovoš. Kde se vzal kříž na Lovoši? Webkamera Lovoš. Toulavá kamera Čt: Lovoš. Zpět
 

Lštění, viz také (mapa): Z mohutného slovanského hradiště Lščen na výrazném, na tři strany strmém ostrohu nad levým břehem Sázavy, na němž kníže Spytihněv I. věznil zajatou manželku svého bratra Vratislava, zůstal jen dobře patrný příkop a val a především kostel sv. Klimenta (viz také), výrazná dominanta Posázaví, v dnešní době barokní z roku 1703 s románskými základy. Fotogalerie. Zpět
 

Luhačovice, viz také, webkamera (mapa): Největší moravské lázně se prostírají v podhůří Vizovických vrchů v malebném údolí Luhačovického potoka. Lázeňskou architekturu ovlivnil hlavně architekt Dušan Jurkovič: Architektura Dušana Jurkoviče. Luhačovická nej: Lázeňství v Luhačovicích, Wellness a relaxace, Prameny přístupné z kašny, Turistika, Sportovní aktivity, Lázeňské oplatky, Stravování. Toulavá kamera Čt: Luhačovice. Zpět
 

Lukov, Lukov(hrad) (mapa): Zřícenina mohutného hradu (viz také, Kudy z nudy), jednoho z nejstarších na Moravě, trůní na zalesněném návrší na okraji Hostýnských vrchů (viz také, malé hory, velká pohoda, Toulavá kamera Čt). Lukov byl založen zřejmě již před polovinou 13. století. V roce 1643 byl vypálen a v 18. století definitivně opuštěn. Pak už jen chátral. V létě 1983 se Lukovu začalo věnovat Hnutí Brontosaurus. V roce 1990 vznikl Spolek přátel hradu Lukova. Postupně byly opraveny a zpevněny jednotlivé části hradu, v roce 1999 byly dokončeny výstavní prostory a klubovny ve vstupní věži. Hrad od předhradí dělí 26 až 34 metry široký příkop, přes který vede most na původních pilířích. Hlavní dominantou areálu je palác. V jižní části stojí okrouhlá věž, zachovala se i 3 metry silná hradba a stejně silná parkánová zeď. Další věž stojí na jihozápadní straně. Na severovýchodním nároží se tyčí věž Svatojánka. Asi 300 metrů západně je předsunuté opevnění, též fortifikace. Toulavá kamera Čt: Hrad Lukov. Zpět
 

Lužany-zámek (mapa): Renesanční zámek ze 16. století (viz také) vystřídal několik majitelů, až jej koupil známý architekt Josef Hlávka 1831-1908, (Expozice Josefa Hlávky na zámku v Lužanech). Objekt v letech1886-1887 novorenesančně přestavěl a rozšířil. Ze zámku se stalo reprezentační sídlo, určené předsedům České akademie věd a umění, jezdili sem prominentní hosté (Antonín Dvořák, České kvarteto). Toulavá kamera Čt: Zámek Lužany. Zpět
 

Luže (mapa): Majestátní stavba dvouvěžového poutního kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů (viz také, poutní místa), jednoho z nejúchvatnějších barokních chrámů v Čechách, tyčící se na uměle navršené terase na návrší Chlumek nad městem Luže, pohledově ovládá rozlehlou krajinu nad údolím Novohradky. Monumentální svatyni vybudovali podle plánu Pavla Ignáce Bayera v letech 1690-1696 hradečtí jezuité. Stavbu doplňují čtyři křídla ambitů s osmi kaplemi, troje vnější schodiště a bývalá jezuitská rezidence. Toulavá kamera Čt: Luže. Zpět
 

Lužnice (mapa): Jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších českých řek pramení v rakouské části Novohradských hor a po 187 kilometrech ústí u Neznašova zprava do Vltavy. Řeku milují vodáci, kteří se po vodě dostanou i do některých cenných lokalit. Nejhezčí pěší putování sleduje Lužnici mezi Táborem a Bechyní. Zajímavé pohledy na řeku se otvírají z okolních vyhlídek nebo přímo z mostů - v Táboře, ve Stádleci (Toulavá kamera Čt: Stádlecký řetězový most) nebo z mostu Duha v Bechyni. Zpět
 

Lysá hora, viz také (mapa): Nejvyšší beskydský vrchol 1323 m (viz také) je místem neomezeného dalekého výhledu i tradičním cílem - se svými přáteli sem pořádal výlety třeba básník Petr Bezruč. Vrcholová část se nazývá Gigula, z ní vybíhají čtyři rozsochy (na severní Ivančině je kamenná mohyla, památník skautů), je zde několik objektů, včetně chaty. Dominantou je televizní vysílač. Zpět
 

Lysá nad Labem, viz také (mapa): Na návrší nad městem v místě knížecího dvorce, vystavěného  ve 2. polovině 12. století, vyrostl ve 14. století gotický hrad, po požáru v roce 1558 nahrazený renesančním zámkem. Jeho zlatou érou bylo období po roce 1647, kdy jej získali Šporkové a přestavěli barokně. Na zámek navazuje zámecký a park o rozloze 21 ha (viz také). Zahradu s trojitým schodištěm a terasou doplňuje unikátní sochařská výzdoba z 18. století (fotogalerie), převážně od Františka Václava Adámka, žáka Matyáše Bernarda Brauna, která svým pojetím nemá ve světě obdoby. Sochy, citlivě zakomponované do intimních zákoutí, dal do zahrady umístit hrabě František Antonín Špork. Z dalších památek v Lysé nad Labem nelze opomenout Kostel Narození sv. Jana Křtitele nebo Muzeum profesora Bedřicha Hrozného. Toulavá kamera Čt: Na kole kolem Lysé nad Labem. Zpět
 

Lysice, viz také (mapa): Podobnou sloupovou kolonádu, jakou mají na zámku v Lysicích (viz také), nikde jinde u nás nenajdeme. Velmi působivá stavba s krytým dřevěným ochozem a bohatou sochařskou výzdobou se k zámku připojuje na východní straně a odděluje jej od zámecké zahrady. Stavba vznikla v roce 1833 podle projektu místního stavitele Františka Vašíčka. Zámek sám je však podstatně starší - vznikl počátkem 16. století renesanční přestavbou středověké tvrze a v 1. polovině 18. století byl přebudován barokně. Zámecká zahrada s terasami patří k nejvýznamnějším památkám historické zeleně na Moravě, dodnes si uchovala prvotní renesanční charakter. Toulavá kamera Čt: Zámek v Lysicích. Zpět
 

 

Zdroj: Publikace 1000 divů Česka + webové stránky popisující konkrétní místa, stavby, historické osobnosti a události, výtvory přírody a zajímavosti.  Poznámka: U odkazů na videa uložená na serverech YouTube se předpokládá, že uživatelé vkládající videa na tyto servery musí mít náležitě ošetřena autorská práva tak, aby veškerý vkládaný obsah byl s autorskými právy v souladu.