wz
 

Abecední přehled zajímavých míst a výtvorů
přírody a člověka v ČR

N
Náchod  Náměšť na Hané  Náměšť nad Oslavou  Nebílovy  Nečtiny  Nedošínský háj  Nelahozeves  Nepomuk  Neratov  Nesyt  Netolice  Nicov (Šumava)  Nižbor  Nová Paka  Nová Říše  Nové Hrady-zámek  Nové Město nad Metují  Nové Zámky u Litovle  Novodomské rašeliniště  Novozámecký rybník  Nový Bor 

O
Obytčov  Lovecký Zámek Ohrada  Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice  Olomouc - radnice s orlojem  Olomouc - Klášterní Hradisko   Olomouc - Románský biskupský palác  Olomouc - Kostel sv. Mořice  Olomouc - Svatý Kopeček  Ondřejovská hvězdárna  Opava  Opočno  Orlík nad Vltavou  Ořešník (Jizerské hory)  Osek  Oslava a Chvojnice  Oslavany  Ostaš  Ostrava  Osvětimany
 

Náchod, viz také (mapa): Na severním úbočí Orlických hor v údolí Metuje (vodácký průvodce, fotografie) se prostírá Náchod, jehož historická část je chráněna jako městská památková zóna. Na skalnatém kopci nad severní stranou náměstí stojí zámek (viz také Wikipedie, hrady.cz). Rozsáhlé renesanční sídlo vzniklo na místě tvrze v letech 1566-1614, v letech 1623-1634 přibylo opevnění a v letech 1650-1658 se uskutečnily raně barokní úpravy. V zámeckých sbírkách vyniká především soubor nizozemských gobelínů (viz také), k vidění je i hladomorna, medvědárium či expozice strašidel. Působivý pohled na zámek se otvírá z náměstí T.G.Masaryka. Tady stojí gotický kostel sv. Vavřince (viz také) ze 14. století, barokní mariánský sloup z roku 1695 a nová radnice z let 1902-1904, vyzdobená sgrafity podle kartonů Mikoláše Alše. Zajímavost. Píseň Náchodskej zámeček. Toulavá kamera Čt: Náchod; Gobelíny.
 

Náměšt´ na Hané, viz také, fotogalerie (mapa): Ve městě vznikla postupně tři panská sídla. Pozdně barokní Horní zámek vystavěli v letech 1760-1763 v blízkosti zaniklého hradu Harrachové poté, co starší renesanční Dolní zámek přestal jejich nárokům vyhovovat. Patrová budova stojí uprostřed kruhového parku, z něhož vycházejí čtyři lipové aleje staré přes 200 let. Zámecká expozice patří k nejatraktivnějším a nejvyhledávanějším; zahrnuje unikátní expozici kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů, míšeňský porcelán, soubor dětských kočárků od roku 1850 ard. Z bývalého hradu zůstaly zříceniny, odkryté archeologickým výzkumem. Toulavá kamera Čt: Zámek Náměšť na Hané. Zpět
 

Náměšť nad Oslavou - zámek (mapa): Jeden z nejhezčích a nejvýznamnějších renesančních zámků (viz také) na Moravě  se zvedá na ostrohu nad levým břehem Oslavy (viz také+Cestování iDNES). Jak dokládá palác se strážní válcovou věží, byl jeho předchůdcem gotický hrad. Při renesanční přestavbě za Žerotínů v letech 1563-1578 získal podobu italského kastelu s patrovými arkádami na dvou stranách nádvoří. Při barokních úpravách za Haugwitzů ve 2. polovině 18. století byla mimo jiné zbořena větší část opevnění. V interiérech je dobová výzdoba, vyniká cenný soubor nástěnných koberců ze 16.-19. století. Pod zámkem překračuje řeku starobylý most se sedmi oblouky (viz také+regionální vysílání ČR) z let 1734-1741, zdobený dvaceti barokními sochami světců a světic od Josefa Winterhaldera st. a Alexandra Jelínka.
***Náměšť nad Oslavou - Žižkův dub, viz také: V zatáčce silnice stoupající od řeky k zámku roste nejmohutnější a nejstarší jihomoravský dub, zvaný Žižkův, údajně proto, že pod ním husitský hejtman během tažení na Moravu přespal. Proč ne - dub je asi 900-1000 let starý, vysoký 16 metrů a jeho kmen má obvod 1006 cm. Strom je relativně v dobrém stavu, i když kmen je už zcela dutý, krytý šindelovou stříškou. Toulavá kamera Čt: Náměšť nad Oslavou; Zámek Náměšť nad Oslavou; Zámecká hygiena. Zpět
 

Nebílovy (mapa): Květinové motivy jsou charakteristické pro část expozice na zámku Nebílovy (viz také), nádherném barokním šlechtickém sídle, vybudovaném podle projektu Jakuba Augustona. Po dlouhodobé rekonstrukci byl zámek zpřístupněn veřejnosti - kromě květin stojí za pozornost mj. taneční sál, soubor benátských lustrů a arkádové lodžie v nádvoří; viz také Romantický zámek Nebílovy. Toulavá kamera Čt: Zámek Nebílovy I.; Zámek Nebílovy II. Zpět
 

Nečtiny (mapa): Od zříceniny hradu Preitensteina (viz také) je krásný pohled na zámek (viz také), který jako pohodlné renesanční sídlo vystavěli ve 2. polovině 16. století Gryspekové, později přibylo barokní křídlo. Vše sjednotila novogotická přestavba v letech 1855-1858. Dominantní částí je velká hranolová věž. V roce 1964 zámek vyhořel a byl renovován. Dnes slouží jako školící středisko Západočeské univerzity. Z hradu se dochovala obvodová hradba opevnění, zbytky zdí budov, valy a příkopy. Toulavá kamera Čt: Nečtiny I. Nečtiny II. Nečtiny III.; Zpět
 

Nedošínský háj (mapa): Zřejmě nejslavnější studentské majáles, které tak barvitě líčí Alois Jirásek ve své Filosofské historii (audio) se odehrávaly v Nedošínském háji poblíž Litomyšle. Bývalo to oblíbené výletní místo s letohrádkem hraběte z Valdštejna z počátku 19. století a okrouhlou taneční síní s dřevěnými sloupy, prkennou podlahou a sedadly. Vše bylo zbořeno  v roce 1865. Zůstala jen kaplička nad pramenem (obr.) v parkově upraveném lese. Zpět
 

Nelahozeves (mapa): Skvostný renesanční zámek (viz také) na místě zbořené tvrze na skalnatém ostrohu na levém břehu Vltavy severně od Prahy, postavený v letech 1552-1614, majetek rodiny Lobkoviců, má jednu z nejhezčích sgrafitových výzdob u nás. Jejím tématem jsou např. výjevy z Bible nebo z antické mytologie. V nádvoří upoutají pozornost arkády, renesanční komíny a 25 metrů dlouhý příjezdový kamenný most. Uvnitř zámku je uložena nejbohatší a nejvýznamnější rodová umělecká sbírka ve střední Evropě. Nedaleko zámku stojí rodný dům slavného hudebního skladatele Antonína Dvořáka se stálou expozicí. Dvořák chodil v Nelahozevsi do školy, ve zdejším kostele hrával na varhany a také zde předvedl své první sólo na housle. Toulavá kamera Čt: Nelahozeves I. Nelahozeves II. Zámek Nelahozeves. Zpět
 

Nepomuk (mapa): Starobylé město leží v místech osady, kterou údajně založili cisterciáci z nedalekého kláštera. Původně se jednalo o dvě osady Pomuk a Přesanice, spojené ve 14. století. První písemná zmínka pochází z roku 1177. Někdy mezi léty 1340-1345  se v rodině rychtáře Welflína narodil Johánek z Pomuku - pozdější sv. Jan Nepomucký, život a legenda, patron české země (viz také). Ve starších Přesanicích stojí kostel sv. Jakuba. Na Přesanickém náměstí  stojí nejstarší nepomucké obydlí - dům U české lípy. Vznikl v letech 1360-1370, býval rychtou, soudem, v 60. letech 19. století zde býval i hostinec. V centru Nepomuku na místě rodného domku sv. Jana Nepomuckého stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, přebudovaný Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. V Městském muzeu je část expozice věnovaná malíři Augustinu Němejcovi. Toulavá kamera Čt: Po stopách sv. Jana Nepomuckého. Zpět
 

Neratov (mapa): Malebná ves na pravém břehu Divoké Orlice, v blízkosti polských hranic, vznikla v 15. století jako osada při nejstarší sklárně v oblasti. Dominantou vsi je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je to jednolodní stavba s půdorysem kříže, s dvojicí věží. Na konci 2. světové války 10. května 1945 zapálila kostel střela z pancéřové pěsti. Shořela střecha a značně poškozena byla i výzdoba. K opravě nedošlo, v roce 1957 se zřítily klenby, opravu se už nepodařilo prosadit. Od 90. let 20. století se dochované torzo svatyně díky iniciativě Sdružení Neratov postupně opravuje (viz také+iDNES.cz). Zpět
 

Nesyt (mapa): Součástí soustavy Lednických rybníků na potoce Včelínku a Lednicko-valtického areálu je také Nesyt, s rozlohou 295,9 ha největší rybník na Moravě, založený Lichtenštejny v 15. století a obnovený roku 1933. Má 130 m dlouhou a 8,4 m vysokou zemní hráz, nádrž je dlouhá 3,3 km. Využívá se k chovu ryb, je také významnou ornitologickou lokalitou, hnízdištěm a tahovou zastávkou vodního ptactva. K západnímu konci rybníka přiléhají louky a mokřiny, obohacené o rozpustné minerální soli, se zbytky slanomilné flóry a fauny včetně několika zvláště chráněných druhů. Toulavá kamera Čt: Lednicko-valtický areál I.; Lednicko-valtický areál II.  Zpět
 

Netolice, viz také (mapa): Toto jihočeské město patří k nejstarším sídlům v Čechách, zmiňoval se o něm již kronikář Kosmas. Nápadnou dominantou je stavba radnice z roku 1869, nejcennějším domem je Rožmberský, v němž je sídlo muzea. Z církevních památek vynikají raně gotické kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava ze 13. století. Nad městem byl vybudován archeopark s vyhlídkovou věží. Nejzajímavější místa spojují naučné stezky. Cennou památkou je státní zámek Kratochvíle (viz také). Významným rodákem byl Josef Štěpánek Netolický, jeden z nejznámějších českých rybníkářů. Toulavá kamera Čt: Netolice; Archeopark; Zpět
 

Nicov Šumava, (mapa): K nejstarším šumavským kostelům patří ten, který stojí ve svahu na okraji vsi Nicova, na úpatí Královského kamene. Je pozdně románský z 1. čtvrtiny 13. století, zasvěcený sv. Martinu, přestavěný a rozšířený barokně ve 2. polovině 17. století, s mohutnou hranolovou románskou věží. Zpět
 

Nižbor (mapa): Největší expozici keltské kultury najdeme v areálu zámku Nižbor (viz také), nad pravým břehem Berounky nedaleko Berouna. Není to náhoda, vždyť kousek odtud vede naučná stezka známým stradonickým hradištěm (viz také). Již v roce 1265 stál v Nižboru královský lovčí hrádek. Postupně byl rozšiřován, až jej v letech 1720-1725 Valdštejnové přestavěli na barokní zámek. Toulavá kamera Čt: Sklárna Nižbor. Zpět
 

Nová Paka (mapa): Opravdovou klenotnicí drahých kamenů je město Nová Paka - bohatstvím tohoto regionu jsou acháty, jaspisy, chalcedony, ametysty a další, které si můžete prohlédnout ve stálé expozici. Novopacko je z hlediska geologického mimořádnou oblastí - v okolí byly např. objeveny zbytky zkamenělých stromů (araukarity, přesličky, psaronie). Další zajímavosti, např. betlémy, jsou k vidění v muzeu v Suchardově domě, novorenesanční stavbě s figurálními sgrafity podle kartonů od Mikoláše Alše. Nejcennější památkou je bývalý klášter paulánů (viz také) z let 1655-1701 (později nemocnice) s Klášterním chrámem Nanebevzetí Panny Marie z let 1701-1724, hodnotný je i mariánský sloup na náměstí z roku 1716. Zajímavostí je dřevěný řeckokatolický kostelík Proměnění Páně a sv. Mikuláše z 18. století, přenesený z Podkarpatské Rusi na Husův kopec. Nová Paka je také proslulá spiritistickým hnutím. Toulavá kamera Čt: Nová Paka; Zkamenělý prales. Zpět
 

Nová Říše (mapa): Monumentální průčelí kostela sv. Petra a Pavla, obracející se do novoříšského náměstí, je nejvýraznější vizitkou zdejšího premonstrátského kláštera (viz také), založeného roku 1211. Klášter přežil husitské války, josefínské reformy i nacistický teror za okupace a zůstal řádu zachován do dnešních dnů. Chrám je jednolodní stavba, 45 m dlouhá a 12 m široká, se dvěma průčelními věžemi, mezi něž je vložen štít. V umělecky cenné výzdobě interiéru vynikají fresky od Jana Lukáše Krackera z let 1766-67. Skvostem jsou vyřezávané chórové lavice od neznámého truhláře z roku 1696 a především reliéfy zdobená kazatelna od řezbáře Arbeita z roku 1700. V chrámu jsou uloženy ostatky sv. Kandidy a sv. Euprepie. Toulavá kamera Čt: Klášter Nová Říše. Zpět
 

Nové Hrady-zámek (mapa): Zdejšímu zámku se přezdívá České Versailles. Patří k nejkrásnějším rokokovým stavbám u nás, jeho mimořádně zdobená fasáda vypadá po nedávné rekonstrukci jako ušitá z krajek (galerie). Trojkřídlý patrový objekt obklopuje terasu, která odděluje níže položeny čestný dvůr, přístupný bohatě zdobenou bránou. Areál doplňuje francouzská zahrada a anglický park s křížovou cestou. Najdeme tu naše první Muzeum cyklistiky, Galerii klobouků, využít můžeme i služby stylové restaurace a kavárny. Toulavá kamera Čt: Zámek Nové Hrady. Zpět
 

Nové Město nad Metují - zámek (mapa): Skvostný renesanční zámek vznikal přestavbou původní tvrze v letech 1527-1618. Důležitá byla úprava podle projektu Dušana Jurkoviče na začátku 19. století. Z nárožních věží je nejznámější Máselnice (viz také), z níž je možné vychutnat nádherný výhled. Zajímavostí je i dřevěný krytý most, vedoucí do zámecké zahrady či sošky trpaslíků od Matyáše Bernarda Brauna.
*** Nové Město nad Metují - náměstí: Nové Město nad Metují je městskou památkovou rezervací, jejíž největší ozdobou vedle zámku je především náměstí s pozoruhodným souborem převážně renesančních domů s přízemním podloubím, mázhausy, mnohé domy mají místnosti s dochovanými hřebínkovými klenbami. Po obvodu historického jádra stále stojí část hradeb a v severní části známá kruhová věž Zázvorka. Toulavá kamera Čt: Nové Město nad Metují 1 2 3; Z Nového Města nad Metují přes Klopotovské údolí. Zpět
 

Nové Zámky u Litovle (Litovelské Pomoraví, mapa): Na okraji rozsáhlého lužního lesa zvaného Doubrava poblíž Litovle vybudovali koncem 16. století Černohorští z Boskovic renesanční lovecký zámek, který roku 1690 nahradili Lichtenštejnové novým barokním. Ten byl ve 30. letech 18. století přestavěn, po požáru v roce 1805 obnoven klasicistně podle plánů lichtenštejnského architekta Josefa Hardtmutha. Současně vznikl na obou březích Moravy rozlehlý přírodně krajinářský park, doplněný romantickými stavbami - Obeliskem zvaným Komín, Templem či Chrámkem přátelství, Rytířskou síní v podobě zříceniny gotického hradu a jiné. Lichtenštejnové zámek využívali hlavně v době lovů. Dnes je tu sociální ústav (viz také). Toulavá kamera Čt: Stezka Nové Zámky. Zpět
 

Novodomské rašeliniště (mapa): Tajemný svět věčného zániku a znovuzrození - to je jedno z nejrozsáhlejších a nejlépe zachovaných rašelinišť v Krušných horách (viz také) na náhorní plošině severně od Hory Svatého Šebestiána, chráněné jako národní přírodní rezervace. Roste tu hlavně borovice blatka, vytvářející obrovské keře s poléhavými i vystoupavými větvemi, při okrajích rostou podmáčené smrky. V severovýchodní části se vytvořilo živé jezírko o rozloze asi 1 ha, pokryté mocnou vrstvou rašeliníku, při okraji území je romantický Nový rybník (video 1, video 2). Zpět
 

Novozámecký rybník, viz také, (mapa): Mimořádně cennou přírodovědeckou lokalitu u obce Zahrádky tvoří velká vodní plocha (128 ha), kterou doplňuje území s mokřinami. Žije tu více než 200 druhů vodního a bažinného ptactva; zdejší kolonie racků byla jedním z největších hnízdišť tohoto druhu v Evropě. Zpět
 

Nový Bor, webkamera, (mapa): Město Nový Bor proslavilo sklo; nejpozději od 18. století se produkty zdejších skelných hutí s úspěchem vyvážely do mnoha zemí celého světa. V letech 1965-1967 tady byl vystavěn nový moderní sklářský kombinát, jehož tradici dnes rozvíjí světoznámá firma Crystalex, viz také, produkující užitkové i dekorativní sklo. Jedinečné výrobky ze sklářských hutí ve městě i širokém okolí včetně řady unikátů představuje Sklářské muzeum, viz také, založené v roce 1893. Jeho kolekce zachycující průřez tvorbou 19. a 20. století, je u nás výjimečná a ojedinělá. Toulavá kamera Čt: Nový Bor, Sklářství v Novém Boru. Zpět
 

Obytčov (mapa): Jednou z významných barokních sakrálních staveb Jana Blažeje Santiniho, (viz také Putování za Santinim), na Žďársku (viz také Pohádkové Žďársko), které vznikly v 1. polovině 18. století z iniciativy opata Vejmluvy, je poutní kostel Navštívení Panny Marie v obci Obytčov, vystavěný v letech 1730-1733. Má zcela neobvyklý půdorys ve tvaru želvy - hlavu tvoří čtyřboká věž, krk presbytář, nohy čtyři výklenky s kaplemi. Klenba stropu má tvar želvího krunýře a západní vstupní síň představuje ocas. Želva je mariánský symbol záštity značící, že v době nebezpečí se člověk uchyluje pod ochranu církve. Viz také: Želva a Obyčtov nebo Obyčtov a želva? Jedna obec se zajímavou plastikou a farním kostelem. Zpět
 

Lovecký Zámek Ohrada Hluboká nad Vltavou  (mapa): Reprezentačním účelům hlavně při konání velkých honů měl sloužit lovecký zámek, postavený v letech 1708-1722 na břehu Munického rybníka. Vznikl tak jeden z nejrozsáhlejších barokních zámeckých objektů v Čechách. V roce 1842 tady bylo zpřístupněno jako první svého druhu v Evropě specializované lesnické a lovecké muzeum. Je zde např. sbírka loveckých trofejí (mj. paroží šestadvacateráka, uloveného v roce 1730) a zbraní. Zajímavá je kolekce posledních zástřelů - posledního šumavského medvěda, posledního českého vlka, poslední šumavské kočky. Zároveň zde byla založena odborná knihovna. V roce 1973 byla v sousedství zámku otevřena zoologická zahrada, tehdy nejmenší v České republice. Toulavá kamera Čt: ZOO Ohrada I.; ZOO Ohrada II. Zpět
 

Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice, viz také, (mapa): Třešničkou na dortu, upečeném z památkového bohatství této hanácké metropole, jednoho z našich nejstarších a nejpamátnějších měst, je sloup Nejsvětější Trojice, viz také, na Horním náměstí, zařazený v roce 2000 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jde o dílo olomouckého sochaře Václava Rendera z let 1716-1754, vysoké skoro 35 metrů, s jedenapadesáti sochami; je nejvyšším barokním sousoším v České republice. Důvodem pro jeho vybudování bylo vyjádření vděku za ukončení moru, který Moravu postihl v letech 1714-1716, v širším smyslu však oslava katolické církve. Kameník a architekt Render zhotovil plány a pomohl celou akci i financovat. Sám se dokončení práce nedočkal - do své smrti roku 1733 stačil dokončit jen 1. patro s kaplí. Ani dalším třem jeho následovníkům nebylo souzeno, aby spatřili sloup hotový. Práci nakonec dovedl do konce Jan Ignác Rokický, sochařskou výzdobu zhotovili Filip Sattler, viz také, a Ondřej Zahner, viz také. Zajímavostí je, že mezi sochami světců je i sv. Jan Sarkander. Jeho umístění do této společnosti bylo zcela výjimečné a porušovalo tradici, protože v době vzniku sloupu nebyl ještě zdaleka svatořečen ani blahořečen. Toulavá kamera Čt: Sloup Nejsvětější Trojice. Zpět
 

Olomouc - radnice s orlojem, foto a historie: Na Horním náměstí je dominantní stavbou radnice z roku 1378, s goticko-renesanční věží vysokou 75 metrů. Obdivovanou atrakcí je radnice s orlojem (tajemství olomouckého orloje, olomoucký orloj a jeho paměť), který je jen o málo mladší než proslulý pražský - pochází z konce 15. století. V roce 1926 byl vyzdoben Jano Köhlerem (o filmu o akademickém malíři). Při osvobozovacích bojích v roce 1945 byl zničen, později však obnoven a vyzdoben mozaikou Karla Svolinského (viz také). Má dva větší a několik menších ciferníků a také čtyři okénka s pohybujícími se figurkami. Zpět
 

Olomouc - Klášterní Hradisko: Na návrší nad levým břehem Moravy stojí rozlehlý areál bývalého benediktinského (od poloviny 12. století premonstrátského) kláštera - též Klášterního Hradiska, založeného již v roce 1078, kdysi jednoho z nejmocnějších na Moravě. Klášter prošel mnoha přestavbami; dnešní barokní komplex s kostelem sv. Štěpána je dílem Giovanna Pietra Tencally a Domenica Martinelliho. V roce 1784 byl zrušen a postupně využíván jako seminář, vojenské skladiště a od roku 1802 vojenská nemocnice; tomuto účelu slouží i dnes. V interiérech se dochovala cenná výzdoba od špičkových barokních malířů a sochařů. Toulavá kamera Čt: Klášterní Hradisko. Zpět
 

Olomouc - Románský biskupský palác: V roce 1020 se Olomouc stala sídlem údělného knížectví, k jehož správě dal Břetislav I. vybudovat původně dřevěný hrad. Jednou z jeho prvních zděných staveb byl románský Přemyslovský palác, někdy zvaný Zdíkův, k němuž ve 2. polovině 12. století přibyla románská okrouhlá věž. Poté, co tu byl roku 1306 při tažení do Polska zavražděn poslední Přemyslovec Václav III.(viz také), získali hrad biskupové jako sídlo kapituly. Ve 14. století byl palác přestavěn na gotickou křížovou chodbu se zachováním původní románské výzdoby(viz obrázky). Pozůstatky původního paláce byly odhaleny koncem 19. století. Areál je přístupný, unikátní je zejména románská ornamentální výzdoba. Toulavá kamera Čt: Arcibiskupský palác v Olomouci. Zpět
 

Olomouc - Kostel sv. Mořice: Impozantní svatyně z let 1412-1540 je nejmohutnějším gotickým chrámem na Moravě. Je dlouhá téměř 55 m, široká 25 m, vysoká 27 m a údajně pojme 4000 lidí. Je to síňové trojlodí, zaklenuté křížovou a síťovou klenbou, se dvěma věžemi, z nichž vyšší a starší jižní doplnila roku 1517 cihlová nástavba s cimbuřím. V roce 1745 tu byly instalovány varhany (foto) z dílny vratislavského mistra Michala Englera, rozšířené koncem 20. století. Mají 135 rejstříků, 5 manuálů a 10400 píšťal; patří tak k největším, ale i nejcennějším v Evropě. Toulavá kamera Čt: Kostel sv. Mořice. Zpět
 

Olomouc - Svatý Kopeček, viz také: Jedno z nejznámějších poutních míst České republiky stojí na jižním výběžku  Nízkého Jeseníku nad okrajem Olomouce. Původní kapli z roku 1633, zničenou za třicetileté války, nahradila v letech 1669-1670 Bazilika Navštívení Panny Marie, viz také, projektovaná Giovannim Pietrem Tencallou. Vstupní průčelí se dvěma věžemi doplňují po obou stranách boční křídla až na celkovou šířku 97 m a vytvářejí tak mimořádně působivou monumentální kulisu, jaká v českých zemích nemá obdoby. Kostel má hlavní a příčnou loď s bohatě zdobenými klenbami, kopuli a osm bočních kaplí. Navazuje na něj ještě zimní kaple a Svaté schody. Za chrámovým presbytářem se otevírá rozsáhlé nádvoří obklopené otevřeným ambitem půlkruhového půdorysu s křížovou cestou. Všechny vnitřní prostory mají úchvatnou výzdobu od špičkových soudobých umělců. Vlastní poutní areál doplňují ještě další zajímavé stavby - poutní dům a špitál sv. Norberta. Při cestě ke kostelu je u nás ojedinělé seskupení kramářských bud z let 1722-1732. V roce 1995 navštívil Svatý Kopeček papež Jan Pavel II., poutní chrám byl prohlášen za baziliku minor, což je čestný titul udělovaný poutním kostelům evropského významu. Toulavá kamera Čt: Svatý Kopeček Zpět
 

Ondřejovská hvězdárna (mapa): Naše zřejmě nejznámější hvězdárna, viz také  nad městečkem Ondřejov. Založil ji v roce 1898 Josef Jan Frič (syn známého bouřliváka a revolucionáře Josefa Václava Friče), který ji v roce 1928 věnoval Univerzitě Karlově. Dnes je v majetku Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Je tu instalován obří dalekohled o průměru 2 m, největší u nás. V kopulích staré observatoře vzniklo muzeum s expozicí astronomických přístrojů. Toulavá kamera Čt: Hvězdárna Ondřejov. Zpět
 

Opava (mapa): V roce 1195 se na důležité Jantarové cestě od Baltu k Jadranu u brodu přes řeku Opavu prostírala první osada, která již v roce 1224 měla městský statut. Význam Opavy rostl, dokonce se stala hlavním městem tzv. Rakouského Slezska. Pro město se stalo typické velké množství škol a dalších kulturních zařízení. O duchovní rozkvět se starala především Matice opavská, založená v roce 1877. Ve městě je i obrovské bohatství památek. Jednou ze zajímavých dominant je secesní objekt nové radnice na západní straně Horního náměstí. Původně zde stál kupecký dům ve formě tzv. komor, což byly obchodní sklady pro uložení sukna. Z tohoto celku "vyčnívala" hodinová věž zvaná Hláska, pod ní byla městská váha. Původní dřevěnou věž zničila vichřice, v letech 1614-1618 ji nahradila nová věž zděná., dochovaná v podstatě dodnes. Její okolí se ovšem proměnilo. Starší domy byly zbořeny a na jejich místě vznikla v letech 1902-1903 nová secesní budova. Ta v podstatě Hlásku obestavěla. Dnes zde sídlí opavský magistrát. 
*** Opava - konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie: Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je nejvýznamnější  gotickou památkou v Opavě a jednou z nejdůležitějších církevních památek u nás. Gotický cihlový kostel vznikl ve 14. století na místě starší románské svatyně, monumentální síňové trojlodí bylo v interiéru přebudováno v 18. století barokně. V dvouvěžovém průčelí je 66 metrů vysoká raně gotická věž, jedna z nejvyšších svého druhu u nás.

*** Opava - Slezské muzeum: Nejstarším zařízením svého druhu v České republice je Slezské muzeum v Opavě, založené 1.května 1814 jako Gymnazijní muzeum. Ústřední budova bylo postavena v letech 1893-1895 - v ní jsou expozice věnované přírodě a umění. Muzeum má několik poboček (Památník Petra Bezruče, viz také, arboretum Nový Dvůr, viz také, po roce 1992 byl přičleněn Památník 2. světové války v Hrabyni, Areál čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a Slezský ústav.). Toulavá kamera Čt: Arboretum Nový Dvůr. Zpět
 

Opočno (mapa): Tři dvoupatrová křídla obklopují arkádové nádvoří, čtvrtá strana se otvírá velkou terasou do zámeckého parku, který zabírá malebné údolí Zlatého potoka. Zámek v Opočně, viz také, patří k nejhezčím u nás - v renesančním slohu vznikal v letech 1552-1567, rozlehlý areál pak byl barokně upraven v 18. století. Mimořádně hodnotné jsou interiéry, úžasná je sbírka zbraní, obrovská knihovna, v roce 1993 byl rozpoznán originál obrazu od Hieronyma Bosche. Toulavá kamera Čt: Opočno. Zpět
 

Orlík nad Vltavou (mapa): Z někdejšího orlího hnízda, posazeného na vrchol vysoké skalní stěny nad řekou, které dalo původnímu sídlu i jméno, je dnes spíš hnízdo labutě, ze tří stran obklopené vodní hladinou. Hrad typu francouzského kastelu byl vystavěn ve 13. století jako opora královské moci  v jižních Čechách, v 16. století získal vzhled renesančního zámku. Od roku 1719 patří Schwarzenberkům, po roce 1802 se stal hlavním sídlem jejich mladší rodové větve. V letech 1849-1860 byl přestavěn ve stylu romantické gotiky (video). Orlická přehrada zvedla hladinu Vltavy o více než 60 metrů a dosáhla až k samotným základům stavby. V interiéru  jsou bohatě zdobené reprezentační sály (fotogalerie). Toulavá kamera Čt: Orlická přehrada. Zpět
 

Ořešník (Jizerské hory), viz také, fototuristika, (mapa): Jedna z nejkrásnějších vyhlídek Jizerských hor a v Čechách vůbec se otvírá ze žulové vrcholové skály Ořešníku (800 m) nad Hejnicemi. Přehlédneme odtud celé Frýdlantsko. Cesta za výhledem je poněkud exponovaná - stupně ve skále a železné schody jsou zabezpečeny kovovým zábradlím. Na vrcholu je velký kříž, při jehož opravě se v roce 1819 zřítili a zahynuli dva Františkáni, v roce 1922 pád ze skály stál život devítiletého chlapce. Toulavá kamera Čt: Hejnice. Zpět
 

Osek (mapa): Na úpatí Krušných hor (viz také) stojí velkolepý klášter cisterciáků (viz také), jeden z nejstarších v Čechách, založený koncem 12. století. Tvoří jej rozsáhlý soubor objektů, na jejichž vzhledu se podepsaly umělecké slohy od románského po barokní. Srdcem kláštera je původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1207-1220. Nejcennější částí je kapitulní síň z doby kolem roku 1240, jeden z nejstarších projevů gotického slohu v Čechách. Chráněnou památkou UNESCO je unikátní kamenný pulpit (čtecí pult) na dvou uzlovitě propojených sloupcích. Video: Klášter Osek, viz také. Zpět
 

Oslava, viz také (mapa) a Chvojnice: Dvě půvabné romantické řeky daly název rozlehlé přírodní rezervaci (2310 ha). Spolu s Dyjí si jako jediné na jižní Moravě uchovaly přirozená kaňonovitá údolí (viz také) velkého krajinářského a přírodovědného významu, s mohutnými meandry, strmými skalními stěnami vysokými až 130 metrů, rozsáhlými kamennými moři a suťovými poli. Svahy pokrývají divoké borové a bukové lesy s cennou květenou. Řeka Oslava: Vodácký průvodce. Zpět
 

Oslavany (mapa): První klášter cisterciaček na Moravě, založený v Oslavanech roku 1225, neměl dlouhého trvání. V roce 1467 byly zdejší jeptišky obviněny, že příliš nasákly husitskými idejemi, po požáru v roce 1525 odešly do Brna a klášter byl ve 2. polovině 16. století přestavěn na renesanční zámek s velkým arkádovým nádvořím a klášterní kostel na zámeckou kapli. V 18. století byl zámek upraven barokně a klasicistně, dnes je zde expozice Historie hornictví a energetiky (viz také). Zpět
 

Ostaš, viz také (mapa): Jedna z nejvýznamnějších stolových hor (700 m. n. m.) v Čechách, jejíž jméno je odvozeno od patrona lovců sv. Eustacha (viz také). Území je chráněno jako přírodní rezervace. Skály z odolných kvádrových pískovců lemují okraje vrcholové plošiny o rozměrech 500x400 metrů. Romantický je především pískovcový skalní labyrint, který zpřístupňuje značená turistická trasa. Tak lze spatřit Trpasličí skálu, v níž prý trpaslíci hlídají poklady nedozírné ceny, Bludiště s úzkými průlezy a uličkami, kam nikdy nepronikne slunce, Krtičkovu vyhlídku i nejvyšší místo, vyhlídkovou Frýdlantskou skálu. Nejhezčí je soubor pilířů a věží, zvaný Kočičí skály (další odkazy), s romantickým Kočičím hradem, tvořeným velmi působivými shluky skal, rozdělených úzkými puklinami, s tajemnými zákoutími. Vrcholová část je od roku 1956 chráněným územím, dnes jako národní přírodní rezervace. Oblast využívají horolezci - na pískovcové věže vede na 500 výstupových cest nejrůznějších stupňů obtížnosti. První zaznamenaný horolezecký výstup se uskutečnil na věž Cikánka v Horním labyrintu v roce 1939. Zajímavý je nevelký balvan nesoucí název Mohyla smrti. Připomíná tragické události z roku 1421. Tehdy do Čech vtrhli Slezané, vypálili město Polici nad Metují a její obyvatele povraždili. Komu se podařilo běsnícím nepřátelům uniknout, prchal do lesů a skal na Ostaši. Úkryt těchto zoufalců ale prozradil jistý mlynář Holinka z nedalekého Hlavňova. Slezané je našli, muže naházeli do propasti, ženy pověsili na stromy. "Odměny" se dočkal i zrádce - skončil na nejbližším stromě. Odkazy: Pověsti zbrojnoše z Ostaše; Tajuplná stolová hora Ostaš; Ostaš - zlomená stolová hora; Zrádce najdete na tajemné Ostaši; Krajem starých pověstí; Ostaš - stůl uprostřed broumovské světnice; Příroda si na Ostaši vytvořila geologickou laboratoř; Geopark Broumovsko; Toulavá kamera Čt: Ostaš. Zpět
 

Ostrava-katedrála (mapa): Ostravská katedrála Božského Spasitele (mapa), vybudovaná podle plánů kroměřížského arcibiskupského architekta Gustava Meretty jako čistě novorenesanční stavba v letech 1883-1888, je po velehradském klášteru druhou nejmohutnější svého druhu na Moravě a ve Slezsku (viz také) - vždyť objekt je dlouhý 68 metrů, široký 28 metrů a hlavní loď je vysoká 22 metrů. Kostelu dominují dvě věže, dosahující výšky 67 metrů. Bazilika pojme 4000 lidí. Úžasná je vyřezávaná křížová cesta, dřevěné kazetové stropy a jiné.
*** Ostrava-důl Michal (mapa): Těžní věž, vysoká 41,5 metru, je dominantou dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Po ukončení těžby je důl přístupný veřejnosti - na prohlídkové trase sledují návštěvníci cestu horníka od šaten až přímo k těžní jámě. Mimořádným technickým skanzenem je také komplex někdejších železáren ve Vítkovicích, přezdívaných "Ostravské Hradčany" (viz také video). Toulavá kamera Čt: Hlubina; Ostravská zoo; Interaktivní muzeum. Zpět
 

Osvětimany (mapa): Hluboko v chřibských lesích (fotogalerie) vysoko nad obcí Osvětimany se prostírá hradisko (viz také) z doby Velkomoravské říše z 9. století, opevněné valem a příkopem. Na tomto místě také byly odkryty základy kostela sv. Klimenta. Je pravděpodobné, že tady stál klášter, v němž získávali vzdělání kněží slovanského původu. V roce 1912 byla nalezena zlatá mince císaře Theofila z let 839-842. Po zániku Velkomoravské říše tady přežívala slovanská komunita, která si říkala černí mnichové moravští. V roce 1358 získali lokalitu brněnští augustiniáni, vybudovali tu kapli a proboštství, ale vše zničili husité. V roce 1863 v rámci oslav tisíciletého výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu tady byla postavena dřevěná kaple sv. Klimenta, nahrazená v roce 1964 novou kaplí. Areál, který je dnes národní kulturní památkou, byl v roce 1985 doplněn o dřevěnou zvonici sv. Gorazda. Zpět
 

 

Zdroj: Publikace 1000 divů Česka + odkazy na webové stránky popisující konkrétní místa, stavby, historické osobnosti a události, výtvory přírody a zajímavosti.  Poznámka: U odkazů na videa uložená na serverech YouTube se předpokládá, že uživatelé vkládající videa na tyto servery musí mít náležitě ošetřena autorská práva tak, aby veškerý vkládaný obsah byl s autorskými právy v souladu.